14.12.2017

Новият стандарт за английски преводи в Китай

Новият стандарт за английски преводи в Китай - EVS Translations
Новият стандарт за английски преводи в Китай – EVS Translations

За пътешествениците Китай е известен с много неща: дълга и богата история, динамична икономика и ужасно лоши английски преводи. Мрежата гъмжи от примери за страховити английски преводи на китайски обозначения. И все пак, това може да се промени защото Китай планира да започне да използва нов стандарт за преводи с английски език, създаден от Администрацията по стандартизация и Генералната администрация за надзор на качеството, инспекция и карантина.

И докато това може да понижи комедийната им стойност, лошите английски преводи всъщност са се превърнали в един много чувствителен въпрос за китайското правителство, което ги разглежда като заплаха за престижа и атрактивността на Китай. За да се бори с това, правителството се опитва да подобри качеството на английските преводи в 13 ключови публични сфери, които са в чест контакт с чуждестранните пътешественици, например забавленията, медицината и транспорта. Освен публичните преводи правителството ще осигури и списък от 3500 често използвани изрази и термини, за да подпомогне личната комуникация.

Разглеждайки основните цифри, е лесно да разберем спешността и натиска да се подобрят езиковите умения. От 2010 г. до 2016 г. броят на чуждестранните посетители, пристигнали в Китай, се е увеличил от 26,12 млн. на 28,15 млн. – ръст от цели 7,7 %. Междувременно международните приходи от туризъм нараснаха със 175 % – от 45,81 млрд. USD до 126 млрд. USD. Като се има предвид, че пристигащите туристи от 4-те най-големи англоговорящи държави (САЩ, Обединеното кралство, Канада и Австралия) са едва с около 50,000 повече за същия период, бързането да се подобри английският може би изглежда малко озадачаващо, докато не осъзнаете, че английският всъщност е и международен език за бизнес, а Китай бързо се превръща в бизнес сила.

Като сравним преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) за последните 6 години, за които има налични данни (2010 г. – 2016 г.), ще видим, че цифрите говорят не само за това в колко голям международен играч се превръща Китай, но и колко бързо се случва това. От 2010 г. насам размерът на входящите ПЧИ на Китай (или кумулативните инвестиции, които чуждестранни бизнеси правят в Китай) се е увеличил с 82 % – от 1,569 трлн. USD до 2,865 трлн. USD, многократно надхвърляйки увеличението в ЕС от 16 % и почти настигайки това в САЩ от 92 %. И все пак, това, което наистина показва глобалния растеж на Китай, е нивото на изходящи ПЧИ (или кумулативните инвестиции, които китайски компании правят в чужбина) – за 6 години размерът на изходящите ПЧИ е нараснал от 317 млрд. USD до 1,317 трлн. USD – едно внушително увеличение от 315 %. За сравнение – САЩ и ЕС постигат ръст от съответно 32 % и 9 %.

Ако гледаме на всичко това през очите на китайското правителство или китайския бизнес, подобни обещаващи икономически данни не се връзват с общество, което не може да комуникира ефективно на други езици и по-конкретно – на английски. И макар че програми като тази, която се осъществява в момента, със сигурност ще помогнат, задълбочените познания по бизнес английски (или на всеки друг език, който се използва с тази цел) ще надхвърлят многократно 3500 често срещани изрази. Още повече, че чувствителните бизнес документи не бива да бъдат обработвани чрез машинен превод. За да може да правят бизнес ефективно с компании от цялото земно кълбо и да посрещат нуждите на своите клиенти независимо от тяхната локация, всички бизнеси – китайски или не – трябва да потърсят помощта на компания, която може да им предостави бързи, ефективни и професионални човешки преводи.