05.02.2015

Стандартите на индустрията за редактирането

(Прочетете предишната ни публикация от серията посветена на процеса на редактиране на превод – Какво включва редактирането: Поглед върху различните дефиниции за редактиране. Кой го извършва? Какво означава то в EVS Translations.)

Има много фирми за превод, които могат да ви предложат преводи. Те могат да ви предложат също превод и редакция. Но ако всеки предлага тези услуги, защо офертите са толкова различни? Защото всеки работи по различни стандарти за редактиране.

Всеки може да предложи евтина услуга – изпратете масов имейл до преводачи на свободна практика и приемете най-ниската оферта; кажете на клиента, че предлагате редакция, но не му казвайте, че редакторът не разбира оригиналния текст; накарайте проектния мениджър набързо да направи редакция на текста, преди да го предаде.

EN 15038:2006 е стандарт, специфичен за преводаческата индустрия. Той предоставя ясно дефинирани процеси, които гарантират качество. Като част от стандарта преводачът трябва да прегледа собствения си труд, който след това трябва да бъде проверен от отделен човек с еквивалентна квалификация. Стандартът определя два различни вида проверка: Принцип на двойния контрол (в съответствие с EN 15038) и принцип на двойния контрол плюс. Първият се отнася за едноезична редакция (проверка само на преведения текст), вторият се отнася за двуезичната редакция, спомената в първата публикация от тази поредица.

Редакция в съответствие с EN 15038:

  • Преводачът проверява собствената си работа
  • Допълнително форматиране и проверка на числата
  • Принцип на двойния контрол– в съответствие с EN 15038 (преводач плюс отделен редактор)
  • Принцип на двойния контрол плюс – спрямо оригиналния език (преводач плюс отделен двуезичен редактор)
  • Спазване на специфичната за компанията и специфичната за отдела терминология

Според стандарта качеството на превода може да бъде гарантирано само когато преводът е част от надлежен процес за контрол на качеството. EVS Translations прилага принцип на двойния контрол плюс за всички свои преводи и нашите редактори работят със създадени специално за клиента и индустрията речници и стилови ръководства, за да гарантират най-високото възможно качество всеки път.

Не всеки работи по този стандарт и затова не всички продукти са еднакви. EVS Translations поддържа по-висок стандарт и крайният продукт го отразява.