03.05.2012

Методът structured authoring (структурирано изготвяне на документация) намалява разходите за преводи

structured authoring Structured authoring представлява процес на систематично организиране на информацията в обособени единици, които са леснодостъпни и удобни за управление и повторна употреба.

В средата за structured authoring организацията конкретизира структурните елементи и техните характеристики, както и взаимоотношения помежду им. След това документалистите и редакторите създават и съответно редактират документа по реда, посочен в спецификацията за документална структура.

Structured authoring обикновено е силно автоматизиран процес. След като структурните елементи са отнесени към съответното съдържание, форматирането се извършва автоматично и файлът се генерира в завършена форма.

Structured authoring подобрява процеса на управление на информацията чрез налагане на уеднаквена структура на съдържанието и помага на организациите да увеличат своята продуктивност и приходи, да намалят разходите си, да минимизират риска и да укрепят глобалното си пазарно присъствие.

Основни предимства наstructured authoring

 • Подобрява процеса на управление на съдържанието и уеднаквяването на стилове/формати
 • Увеличава продуктивността на документалиста и оперативната ефективност
 • Редуцира грешките в изпълнението и сроковете за изготвяне
 • Гарантира качество, съответствие с изискванията и защита
 • Минимизира необходимостта от персонализиране на съдържанието и локализация

Structured authoringиразходите за преводи

Миграцията от неструктурирано към структурирано изготвяне на документацията може да доведе до значителна икономия на разходи.

Разходите за преводи често са основното перо в бюджета за разработване на документалното съдържание.

Използването на метода structured authoring в хода на разработване на съдържанието води до структуриране на работните процеси, което би могло да снижи значително разходите за преводи.

Structured authoring редуцира разходите за преводи, като:

 • Минимизира обема на съдържанието, което трябва да се изготви, модифицира и преведе
 • Не е необходим превод на целия документ, а само на елементите с ново или променено съдържание
 • Елиминира или минимизира разходите за оформление и предпечатна подготовка на доставчика на преводаческата услуга
 • Намалява нуждата от ръчно форматиране на документите
 • Елиминира необходимостта от превод на еднакво или изключително сходно съдържание, срещащо се в множество документи
 • Позволява ефективно проследяване и преглед на съдържанието
 • Спомага за уеднаквяване както на съдържанието, така и на оформлението
 • Позволява на преводачите да ползват бази данни от вече съществуващи преводи
 • Спомага за подобряване на сътрудничеството между преводачи, редактори и коректори

Ако имате нужда от IT, web и софтуерни преводи, или необходимост от преводи на сайтове, всякаква техническа документация, спецификации, SEO оптимизация, можем да Ви предложим специализиран превод и редакция, спрямо Вашите изисквания и използваната от Вас терминология.

Свържете се с EVS Translations Bulgaria още днес относно проектите Ви в IT секторa, на телефон: +359 (2) 980 52 54, или ни изпратете онлайн запитване на имейл: bg(at)evs-translations.com.