15.05.2017

Суров петрол / Crude oil

Суров петрол / Crude oil
Суров петрол / Crude oil – Дума на деня – EVS Translations

„…и един ден докато ловуваше за храна, от земята избликна crude.“
Благодарение на един ситком от 60-те, класиран сред 20-те най-гледани телевизионни програми, Beverly Hillbillies – където семейство Клампет, бедно семейство от дълбоката провинция, открива петрол в земите си, забогатява и се премества в Бевърли Хилс – американският зрител разбира, че crude е съкратената форма на crude oil (суров петрол). Когато обаче става дума за това, какво всъщност представлява суровият петрол или кое прави петрола „суров“  ̶  обяснението може да отнеме известно време.

За щастие то не изисква никакви сложни диаграми: crude просто означава нещо, което е в сурово, естествено, нерафинирано състояние.
Следователно суровият петрол е просто петрол във вида, в който излиза от земята. Или иначе казано, суровият петрол е суровия материал преди преработка в рафинерия и преди да е рафиниран/раздробен на отделни по-познати продукти като гориво, мазут, пропан, асфалтова база и т.н.

Колкото до думата crude (суров), тя произлиза от латинската дума crudus, чието основно значение е „суров или груб“, навлиза в английския език около 1300 г. и се появява за пръв път в печатна форма през 1386 г. в един от „Кентърбърийските разкази“ на Джефри Чосър.

Първата известна употреба на нашата дума във връзка с петрола е в месечното издание The Atlantic Monthly (днес The Atlantic), където през 1865 г. пише: „Каруци, натоварени със суров петрол (crude oil) на път за рафинерията.“
После се появява трудътPetroleum; a treatise on the geographical distribution and geological occurrence of petroleum and natural gas (Петролът: трактат за географското разпространение и геологическите явления петрол и природен газ), написан от Бовъртън Редууд през 1896 г., който също така е първият източник, използвал термина crude petroleum.

За разлика от онова, което се случва на Джед Клампет, докато ловува, суровият петрол не бликва просто така от земята.
Обикновено той се извлича чрез процес на идентифициране на потенциални места, тестване и сондажни кладенци. Но тъй като цените на петрола постоянно нарастваха в края на първото десетилетие на 21 век и в началото на второто, започна извличането на суров петрол от източници, които преди се смятаха за нежизнеспособни, като битуминозните (нефтени) шисти и нефтени пясъци.

И макар терминът oil shale (нефтени шисти) да се появява за пръв път в книгата на Самюел Харис Дедоус Coal, Iron, and Oil; or, the Practical American Miner (Въглища, желязо и петрол или практичният американски миньор) през 1866 г., терминът oil shale gas (шистов газ) е записан едва през 1921 г., когато Чарлз Бъкингам попълва молба, за да получи американски патент за изобретяването на нова и подобрена лабораторна пещ и кондензиращ апарат за извличане на петрол и газ от битуминозни шисти и нефтени пясъци.