Ролята на архитектурата за запазването на културната идентичност
27.06.2017

Ролята на архитектурата за запазването на културната идентичност

Изкуството и науката да се проектират и изграждат сгради или с други думи – архитектурата винаги са възприемани като символ на постиженията на човечеството.Нататък Ролята на архитектурата за запазването на културната идентичност