Преводи на видео обучения по Здравословни и безопасни условия на труд
23.10.2018

Преводи на видео обучения по Здравословни и безопасни условия на труд

От последната ни статия за ползите от инвестирането в обучение по здравословни и безопасни условия на труд става видно, че непрекъснатото обучение по безопасност на труда може да доведе до по-безопасна, по-продуктивна и по-добра среда на работното място както за служителите, така и за компанията.Нататък Преводи на видео обучения по Здравословни и безопасни условия на труд

Защо фирмите трябва да инвестират в обучение по безопасност и здраве
28.08.2018

Защо фирмите трябва да инвестират в обучение по безопасност и здраве

По последни оценки на Международната организация на труда 2,78 милиона работника умират годишно поради трудови инциденти и заболявания.Нататък Защо фирмите трябва да инвестират в обучение по безопасност и здраве