Едностранна дигитализация – предизвикателство за доставчиците на езикови услуги?
12.04.2018

Едностранна дигитализация – предизвикателство за доставчиците на езикови услуги?

Проектите за превод стават все по-сложни, а нарастващият брой целеви езици и засилващият се натиск на времето са само две от причините за това.Нататък Едностранна дигитализация – предизвикателство за доставчиците на езикови услуги?