Защо фирмите трябва да инвестират в обучение по безопасност и здраве
28.08.2018

Защо фирмите трябва да инвестират в обучение по безопасност и здраве

По последни оценки на Международната организация на труда 2,78 милиона работника умират годишно поради трудови инциденти и заболявания.Нататък Защо фирмите трябва да инвестират в обучение по безопасност и здраве