Фалшиви новини / Infox
14.11.2018

Фалшиви новини / Infox

Въпреки че обикновено обсъждаме думи и фрази, които са променяли значенията си, начина си на употреба и определенията си през вековете или използването им е било съобразено с нуждата от съчетаване на други термини, това не означава, че сме достигнали връхната точка на лингвистична употреба – все още се измислят нови думи.Нататък Фалшиви новини / Infox