Транскреация / Transcreation
08.01.2018

Транскреация / Transcreation

Думата transcreation – съчетание от думите translation (превод) и creation (създаване, творба), се използва за назоваване на процеса на прехвърляне на едно творческо произведение или творчески елемент от дадена творба от един език или култура в друг.Нататък Транскреация / Transcreation