Одит / Audit
02.08.2017

Одит / Audit

Обикновено одитът (audit) е проверка и оценка на финансовите и нефинансовите отчети на дадена организация, за да се гарантира, че данните представят вярно и точно финансовите операции и сделките, които включват, и че няма изопачаване или измама в тях.Нататък Одит / Audit