По какъв начин гарантираме най-добри резултати за вашите преводи за петролната и газовата промишленост?
30.05.2017

По какъв начин гарантираме най-добри резултати за вашите преводи за петролната и газовата промишленост?

Един от дългогодишните партньори на EVS Translations от петролния и газовия сектор участва интензивно в проучването на нови петролни и газови полета.Нататък По какъв начин гарантираме най-добри резултати за вашите преводи за петролната и газовата промишленост?