Юрист в областта на социалните медии / Social Media Lawyer
02.07.2020

Юрист в областта на социалните медии / Social Media Lawyer

Социалните медии са област, в която малцина използват всичко, но всички използват само част: докато почти никой човек или бизнес не използва всички форми на социални медии, почти всички хора, фирми и организации използват някаква форма на социални медии.Нататък Юрист в областта на социалните медии / Social Media Lawyer