Правило за оповестяване на партньора по одит / Audit Partner Disclosure Rule
30.10.2019

Правило за оповестяване на партньора по одит / Audit Partner Disclosure Rule

В своите сатири, написани в началото на II век, римският поет Децим Юний Ювенал задава известния въпрос: „quis guardodiet Ipsos Guardodes?“ („Кой ще пази самите пазачи?“).Нататък Правило за оповестяване на партньора по одит / Audit Partner Disclosure Rule