Устойчиво управление на малки и средни предприятия – за разделното събиране на отпадъците, местния ангажимент и опазването на околната среда
20.07.2017

Устойчиво управление на малки и средни предприятия – за разделното събиране на отпадъците, местния ангажимент и опазването на околната среда

Независимо дали става дума за малка или средна фирма или за голям концерн – отминаха времената, в които мерките за устойчиво развитие се спазваха в предприятието, но не се отнасяха за целия процес на създаване на добавена стойност.Нататък Устойчиво управление на малки и средни предприятия – за разделното събиране на отпадъците, местния ангажимент и опазването на околната среда