03.01.2012

Щастлива Нова речникова година

Ако думите можеха да имат свой конкурс за популярност, предполагам, че той би се наричал „Дума на годината“ и щеше да се организира от Института по диалектология в сътрудничество с „Merriam-Webster“ и „Global Language Monitor“.Нататък Щастлива Нова речникова година