vajnost redakcia prevod
10.02.2015

Защо е важно да се ползват редактори

Нека да си представим, че сте дали за превод от български на английски език материали, необходими за командировката на вашия шеф (вижте първата статия в блога: Какво включва редактирането).Нататък Защо е важно да се ползват редактори