14.07.2015

Гръцката криза – спасителни фондове, „подстригване“ на дълга и удължаване на сроковете за плащане на дълга / Greek Crisis – Bailout, Haircut and Payment Extensions – Думи на деня

В последните пет месеца проблемите на Гърция и ЕС неизменно заемаха първите новинарски страници по целия свят.Нататък Гръцката криза – спасителни фондове, „подстригване“ на дълга и удължаване на сроковете за плащане на дълга / Greek Crisis – Bailout, Haircut and Payment Extensions – Думи на деня