Методът structured authoring (структурирано изготвяне на документация) намалява разходите за преводи
03.05.2012

Методът structured authoring (структурирано изготвяне на документация) намалява разходите за преводи

Structured authoring представлява процес на систематично организиране на информацията в обособени единици, които са леснодостъпни и удобни за управление и повторна употреба.Нататък Методът structured authoring (структурирано изготвяне на документация) намалява разходите за преводи

MadCap улеснява работния процес при превод и локализация
10.04.2012

MadCap улеснява работния процес при превод и локализация

За да осигурите висококачествени многоезични преводачески услуги, не е достатъчно само да разполагате с екип от професионални експерти по локализация.Нататък MadCap улеснява работния процес при превод и локализация