29.11.2009

Кои са важните качества, които една компания трябва да вземе под внимание, когато си търси доставчик на технически преводачески услуги

Технически преводачески услуги

Компании, които планират да развиват оперативна дейност или нови пазари в чужбина, често трябва да представят най-различна техническа документация на един или повече чужди езици. Точно на кои качества трябва да обърне внимание такава компания, когато си търси подходящ доставчик на преводачески услуги, който да превежда нейната продуктова информация, ръководства на потребителя, корпоративни указания и подобни материали? Ето няколко съвета от нас – в крайна сметка не искате да се наложи да забавите лансирането на нов продукт поради некачествен превод или неспазен срок, особено при днешния икономически климат.

Да започнем със съдържанието. В крайна сметка, става въпрос за Вашата основна дейност и Вие най-вероятно бихте искали да сте уверени, че преводът отразява високото качество на собствените Ви продукти или услуги. Така например, ако Вашата компания оперира в енергийния сектор, потенциалният доставчик на преводачески услуги трябва да може да Ви предостави доказателство за опита си във Вашата сфера на дейност, като например препоръки от клиенти, вътрешнофирмени преводачи с професионална квалификация в сферата и изпълнени проекти. Защо вътрешнофирмените преводачи са за предпочитане пред “виртуални екипи” от преводачи на свободна практика? Когато преводачите и редакторите работят заедно в офиса на преводаческата агенция, членовете на екипа се познават, познават и клиента, което гарантира винаги високото качество на превода. Най-важното, това означава, че работата може да се извърши незабавно, с унифицирана терминология, както и че Вие имате достъп до екип, който е винаги на разположение.

Да преминем към друго – формата на Вашите документи. Може би Вашата компания изготвя всички документи с помощта на стандартен офис софтуер, но техническите отдели понякога използват и специализирани приложения, като Microsoft® Visio® за диаграми или Adobe® InDesign® и дори базирани на XML системи за управление на съдържанието (CMS) или за управление на документооборота (DMS), когато боравят с по-сложна или обемна документация. Вашият доставчик трябва да е способен да работи с такива формати, а в идеалния случай да разполага и със съответния софтуер, така че форматирането на преведения документ да отговаря на това на оригинала. За да може да адресира всякакви въпроси, свързани с форматирането за целите на езиковия превод, Вашият доставчик на преводачески услуги трябва за предпочитане да разполага с ИТ отдел.

По отношение на софтуера, на пазара вече се предлагат немалък брой програми за превод, които помагат да се редуцират времето и разходите за изпълнение, като в същото време осигуряват последователността на терминологията и използването на вече преведено съдържание. Всяка преводаческа компания с претенции за качество би трябвало да може да работи с една или повече от тези програми и да предлага съответните модели за ценообразуване.

Споменахме по-рано ползата от компетентни вътрешнофирмени преводачи, но кои са важните нетехнически умения? Работата в екип, например. Добрата работа в екип, от продажбите, през проектното управление, до самия отдел преводи означава качество по цялата верига на изпълнение на една поръчка: продажбите и управлението на проекти работят съвместно, за да осигурят ясното разбиране на Вашите желания, проектното управление и преводите работят съвместно, за да осигурят сбъдването на вашите желания. Вие, клиентът, можете просто да се настаните удобно и да си почивате, уверен, че работата ще бъде свършена в срок, с качеството, от което се нуждаете, и на цената, която са Ви оферирали.

Резюме:

  • Доказан екип от специализирани и опитни вътрешнофирмени преводачи
  • Компетентни и опитни вътрешнофирмени редактори
  • Компетентен и опитен вътрешнофирмен ИТ отдел за софтуерна поддръжка и форматиране
  • Проектен мениджър като обособена точка за контакт
  • Мениджър за ключови клиенти за всички въпроси, които не са пряко свързани с оперативната работа

Ако имате нужда от технически преводи или необходимост от преводи на оферти, документация, продуктови каталози, описания на машини, технически паспорти, тръжна документация, оценки, технически доклади, спецификации, ръководства за експлоатация, стандарти, можем да Ви предложим специализиран превод и редакция, спрямо Вашите изисквания и използваната от Вас терминология.

Свържете се с EVS Translations Bulgaria още днес, относно технически превод, на телефон: +359 (2) 980 52 54, или ни изпратете онлайн запитване на имейл: bg(at)evs-translations.com.