10.05.2018

Терминологични бази данни – Съвременен запас от знания с потенциал

Един от най-важните инструменти за качествените преводи е подходящата система за управление на терминологията – речникът Oxford Dictionary определя терминологията като „Съвкупност от термини, които се използват с конкретно техническо приложение в дадено поле на науката, професията и т.н.“

Каква е идеята: Да впечатлите клиентите и акционерите си с последователно представяне пред външния свят – както на национално, така и на международно ниво.

Днес техническите термини се съхраняват дигитално и често в многоезиков формат в речници, глосари и тезауруси. При професионалните преводи преводачът получава подкрепа от програмите за компютърно подпомагане на превода – CAT инструментите, които го облекчават при работата с огромни количества данни. Някои фирми дори имат интегрирана терминологична система в рутинните си функции.

Каква е целта: Отдалечаване от объркващите файлове с две колонки в Word и Excel към единна и мобилна система за управление на терминологията.

Томас Бакани, главен мениджър на отдел „Продажби“ в Across Systems GmbH
Томас Бакани, главен мениджър на отдел „Продажби“ в Across Systems GmbH

Томас Бакани*, главен мениджър на отдел „Продажби“ в Across Systems GmbH – един от водещите производители на преводни технологии, ни показа, че в този вид системи се крие дори по-дълбок потенциал, отколкото мислехме.

Осигурете си троен триумф с професионалното управление на терминология

Подходящата система за управление на терминология предлага множество корпоративни ползи:

1) Ясен и единен корпоративен имидж

2) Спестяване на време и разходи в дългосрочен план

3) Минимизиране на източниците на грешки и комуникационни проблеми

Като запаси от знания, терминологичните бази данни имат както вътрешно, така и външно приложение. В рамките на една фирма те служат като справочник и показват само резултати от търсенето, които са приложими за фирмата – за разлика от търсачките, които са достъпни безплатно. Това прави терминологията достъпна в различните отдели и в цялата фирма. Терминологията също така може като цяло да се синхронизира със системи на трети лица чрез Microsoft Excel или XML. В зависимост от употребата в рамките на фирмата, това включва ERP системи като SAP (поддръжка на основните данни), CMS, PIM и CAD програми и много други, които съдържат функция за вътрешни глосари. Фирмите трябва да имат за цел да се отдалечат от остарелите и изолирани бази данни и да се ориентират към централен източник на данни, който може да се използва от всички участници в процеса. Това опростява процесите на координиране и ограничава ненужните омографи и дубликати. Автоматизираната синхронизация на данните от терминологичната система към системите на трети лица предотвратява извършването й на ръка и повишава надеждността на процеса. За външните доставчици базите данни на клиентите са инструмент и те гарантират последователната употреба на корпоративния език – един безценен аспект, особено за извършването на преводи, тъй като всеки пазар и всеки бранд, всеки продукт и всяка продуктова линия на една фирма също предпочитат различен подбор на думи.

Метаданни – каква допълнителна информация осигуряват системите за управление на терминология?

Като цяло терминологичните бази данни като crossTerm могат да боравят с няколко езика едновременно. В допълнение към определенията, изображенията и примерите за употреба, те също така осигуряват информация за съкращения, акроними и граматични родове. Това е важна информация, особено при преводите и редакцията, което означава, че обработващият не се налага да извършва толкова задълбочено проучване и следователно може да предава поръчките по-бързо.

Едни и същи предмети трябва да имат едно и също име“ – терминологът като водещ участник

Непоследователните текстове и преводи се четат трудно и звучат объркващо, което ги прави абсолютната противоположност на успешната бизнес комуникация. Разбира се,не всяка фирма може да си позволи да наеме служител, чиято единствена отговорност да е следенето за терминологията. Същевременно не трябва да се забравя, че Рим не е построен за един ден. Също така има много работа за вършене след въвеждането на централно управление на терминологията, предимно с фокус върху поддръжката на данни. А и системата е жива. На пазара винаги излизат нови продукти и за тях трябва да се добавя съответната нова терминология. Така изходните текстове могат да се подготвят по най-добрия възможен стандарт още от самото начало. Благодарение на интерфейса с текстов редактор, авторите получават незабавна обратна връзка от софтуера за управление на терминологията при употребата на непозволени думи. След това софтуерът показва правилния избор на думи. Авторът обаче има последната дума за това дали предложенията да се пренебрегнат, ако не пасват на контекста – нещо, което често се случва при маркетинговите текстове например. Това може да се превърне в проблем, когато клиентите имат строги изисквания за осигуряване на качеството. Ако преводачът не спази изискването, няма да може да завърши проекта си. Поради това преводите се предоставят с непохватни изрази и дори могат да закъснеят. За фирмите е по-добре да се доверят на експертните познания на своя доставчик на преводи и на усета за езика в човешкия превод.

Търсите индивидуални решение за управление на терминологията или искате да научите повече за спецификата на работата? Разберете повече от безплатната онлайн демонстрация на Across Systems.

И очаквайте следващата публикация на тема преводни процеси и платформи за поръчки. Как би могло да изглежда бъдещето на човешкия превод може да прочетете тук.

*Като главен мениджър на отдел „Продажби“ в Across Systems GmbH и специалист в корпоративната терминологична работа, както и в автоматизирането на процеси, Томас Бакани предлага индивидуални съвети за фирми от всякакъв размер във връзка с преводните технологии и управлението на терминология.