22.01.2018

Терминология / Terminology

Терминология / Terminology – Дума на деня – EVS Translations
Терминология / Terminology – Дума на деня – EVS Translations

Независимо дали го осъзнаваме или не, всеки ден извършваме определени неща, които правят нашия език труден за разбиране от околните. Често, обаче, това се случва несъзнателно и в повечето случаи е резултат на различните ни култури, езици, както и на това, че всеки език свързва определени термини със специфични концепции.

И все пак днешната дума успява доста добре да обясни кое прави постигането на яснота и ефективност в превода толкова трудно.

Нашата дума Terminology (терминология) произлиза от немската Terminologie − съчетание от средновековната латинска дума terminus (със значение на „дума или израз“) и гръцката logia („занимаващ се със или отнасящ се до“) и е изкована от Кристиан Готфрид Шютц. По същество това е понятие за правилната употреба на думите.

Думата се появява за пръв път през 1770 г. в английския превод от Уилям Хупър на творбата на Якоб Фридрих, барон фон Билфелд, The Elements of Universal Erudition, където четем: „Много сатирици твърдо заявяват, че хералдиката и медицината се превръщат в науки единствено по силата на тяхната терминология.“

Размишлявайки върху изявлението на фон Билфелд във Викторианската епоха, когато светът разширява светогледа си и разкрива нови научни хоризонти, биологът и ревностен защитник на дарвинизма Томас Хенри Хъкси в творбата си, посветена на зоологическите изследвания The Crayfish, an introduction to the study of zoology (1880), пише следното: „Всеки занаят борави с техническа терминология.“

В областта на превода освен различната терминология в рамките на един и същ език, съществува и допълнителна сложност, която идва от структурата и терминологията в другия език. А ако навлезем в проблемите, свързани с превода в конкретните индустрии, терминологията е съществена част от корпоративната комуникация, още повече, че всяка корпорация ползва уникална терминология, която е важен носител на информация и помага за диференциацията и утвърждаването на марката.

Ако това изглежда сложно, то е, защото наистина е сложно. Разбира се, целта ни е само да изтъкнем трудностите при превода на някои терминологии и капаните, в които може да се попадне при използването на евтини или непрофесионални преводачески решения.