13.10.2015

Управление на терминологията за последователно съдържание

Непоследователният език намалява ефективността на съдържанието, информацията е много по-трудна за разбиране, а продуктите – по-малко удобни за потребителя. Поради това е важно да се подходи към превода на материали по правилния начин, а предизвикателствата, които възникват в резултат от превеждането на големи обеми съдържание, не трябва да се подценяват. Лошият превод може изведнъж да повдигне много въпроси относно последователността и дискусия по отношение на термините, които е трябвало да се използват. За да бъде даден текст последователен, първо трябва да бъде определена ключовата терминология, а след това събрана и обработена в достъпен формат, така че да бъде преведена по един и същи начин за всеки проект.

Това представлява управлението на терминологията и то подготвя основите за последователен превод и ефективна локализация. Колкото и изкушаващо да изглежда избягването на този първоначален етап и впускането направо към превода в опит да се спестят време и допълнителни разходи в краткосрочен план, подходящото управление на терминологията гарантира стойност и качество в дългосрочен план. А след като е създадена подходяща терминологична база данни, тя може да бъде надграждана, обновявана и допълвана с допълнителни значения на термините за повече езици.

Прилагане на управлението на терминологията за последователно съдържание на практика

Вашият списък с предпочитани термини е създаден, а преводът им – одобрен. Всяко съдържание, което бихте искали да се разглежда като терминология, може да бъде обсъдено и изпълнено. Простите ключови термини, които се отнасят за свойствата или имената на продукти, обикновено попадат в тази категория, но съществуват още много примери. Може да желаете да избегнете някои изрази или целенасочено да заместите слоган на един език със слоган на друг.

Създадена е терминологична база данни, до която преводачите имат достъп, докато работят. Това гарантира последователността и качеството на вашето съдържание. Когато става въпрос за множество езици, например превод от английски на шест езика, всички преводачи имат достъп до същите одобрени изходни термини, които се показват заедно с техните одобрени преводи, следователно се запазва последователността между множеството езици.

Ако търсите превод на големи количества съдържание, независимо дали е за един проект, няколко проекта, или за множество езици, е препоръчително да обсъдите с вашия доставчик на преводачески услуги по какъв начин съдържанието ви може да спечели от управлението на терминологията.

EVS Translations работи с опериращи на глобално ниво клиенти от всички индустрии, за да гарантира, че тяхното съдържание е еднакво на всеки език. Ние предлагаме:

  • Анализ на терминологията на клиента

  • Създаване на специфични за клиента глосари

  • Прилагане на специфични за индустрията справочни материали към всеки проект

  • Управление и актуализиране на терминологичната база данни на клиента

  • Точност, последователност, стойност в дългосрочен план