09.05.2014

Тест с поливариантен избор / Multiple choice test – Дума на деня

Тест с поливариантен избор / Multiple choice test  

Този тип оценяване е развит в САЩ, където все още е много популярен при попълването на тестове. Познат е не само на всеки студент (заради прилагането му на приемния изпит за колежи и университети в САЩ – SAT) , но и от популярните телевизионни предавания като „Стани богат“.

Д-р Робърт Йеркс, президент на Американската асоциация на психолозите, е бил важен човек за времето си. Негова специалност са били тестовете. Започва с тестове за мишки, врани и прасета. При представянето на труда „Изучаване на човешкото поведение“ през 1913 г., той представя теста с поливариантен избор, подходящ за прилагане при хора и други бозайници. В доклада от тази конференция година по-късно за пръв път се употребява изразът поливариантен избор (multiple choice) на английски език.

До 1917 г. в американската армия има само 200 000 войници. Само за 18 месеца цифрата скача до 3.5 млн. През 1918 г. офицерите в армията вече наброяват 200 000, същата цифра като общия брой на цялата армия само преди няколко месеца.

Тогава възниква необходимостта от бърз начин за тестване интелигентността на войниците, който комбинира качества като систематичност, научност, обективност и е лесен за прилагане. Д-р Йеркс е бил изключително убедителен, когато представя тест на армията. След няколко модификации тестът е използван широко за оценяване на интелигентността и годността на новобранците в американската армия.

Йеркс става председател на Комитета на психолозите за спешни случаи и става офицер в армията, като създава група от военни психолози. Те извършват огромно количество работа, като подлагат на тестове 1.7 млн. новобранци.

Дори по онова време в армията се е смятало, че тестовете са сравнително повърхностни и е имало двояко отношение към резултатите от тях. Д-р Йеркс обаче успява да се възползва от мощния си клиент, за да въведе тестовете в образователната система. Тестът с поливариантен избор е възприет в изпита SAT през 1926 г. и се използва неизменно и до момента.