09.01.2018

Транскрипцията като бизнес услуга

Транскрипцията като бизнес услуга - EVS Translations
Транскрипцията като бизнес услуга – EVS Translations

Почти всички са запознати с първото твърдение на американския астронавт Нийл Армстронг, което той изказва веднага щом стъпва на Луната на 20 юли 1969 г.: „Това е една малка крачка за човека – един голям скок за човечеството.“ Като се вземе предвид, че в този случай думите „човека“ и „човечеството“ могат да бъдат възприети като синоними, не звучи много смислено да се каже „малка стъпка за човека“ и „голям скок за човечеството“. Има причина, поради която това звучи безсмислено – Армстронг не казва това. Всъщност казва следното: „Това е една малка крачка за един човек – един голям скок за човечеството.” Разликата между това, което той казва, и това, което се чува, може да бъде приписана на качеството на звука по онова време, както и на акцента на Армстронг – акцентът на Централно Охайо, при който думите „един“ и „човек“ са се слели и на хората, на които английският не е роден език, им е прозвучало като „човека“.

Разбира се, не всяка вербална комуникация е с такава историческа значимост, но този пример демонстрира колко ценни са висококачествените услуги по транскрибиране, особено в ситуации, където е важно да се знае правилната дума. Въпреки че през последния половин век нещата са се променили, транскрипцията е много по-необходима и по-ценна от всякога, независимо от това какво е възприето в ерата на интернет.

Що се отнася до услугите по транскрибиране, ние често не виждаме всички ползи, които то може да донесе на един бизнес. Често, при употребата на самата дума, се сещаме за най-разпространеното приложение – транскрипция за медицински цели – или в съзнанието ни изникват картини на диктовки и транскрипция; в Ерата на новите медии обаче, където съществуват безброй платформи за свързване в световен мащаб с общности от сътрудници, доставчици, потребители и акционери, това може да се използва при транскрибиране и субтитриране на видеоклипове, уебинари, телевизионни и аудио програми, транскрипция на закони и съдебни изслушвания, услуги по транскрибиране на конференции, семинари, други събирания, пазарни проучвания, документиране на ЧР и бизнес доклади.

А що се отнася до материалите на чужди езици, правилната транскрипция може да гарантира, че един безгрешен оригинален език може да помогне за извършване на правилен превод.

За повечето хора транскрипцията изглежда лесна, но трябва да се вземе предвид фактът, че човек изговаря средно по 150 до 170 думи на минута, което се равнява на около 10 000 думи на час, както и че човек говори 7 пъти по-бързо, отколкото пише и 4 пъти по-бързо, отколкото печата. Освен това, замислете се колко трудно може да бъде разпознаването на правилните звуци при много специфично съдържание, пълно с терминология – например научно, фармакологично, финансово. Същото важи и за правилното предаване на имена или последователност от числа или формули.

Днес някои считат технологията за разпознаване на речта за заместител на транскрипцията, но, също както при по-горния пример, тази технология разчита прекалено много на това, което счита, че чува, независимо от начина на говорене на потребителя, и поради това е предразположена към грешки. При сегашното състояние на технологията, най-усъвършенстваната система за разпознаване на речта, която се използва за транскрипция на разговорна реч по телефона, прави около 8% грешки, което означава, че се представя два пъти по-лошо от хората. Това означава, че от 100 думи общо 8 са грешни. Експериментите с тази технология бяха проведени при, така да се каже, оптимален сценарий, с хубаво качество на звука, при ясен говор и лесен за разбиране език, докато в действителност транскрипцията – в повечето случаи – се изисква при наличие на материали със сравнително лошо качество.

За разлика от говоримия език или всякакъв вид софтуер за разпознаване на речта, професионалните услуги по транскрибиране гарантират, че на аудиторията се предава пълното съобщение, точно както е създадено.

Подходете стратегически към транскрипцията и си партнирайте с EVS Translations. Ние можем да помогнем на вашия бизнес да създава и транскрибира съдържание, което помага за направляване на растежа!