26.06.2017

Удобства / Amenity

Удобства / Amenity – Дума на деня - EVS Translations
Удобства / Amenity – Дума на деня – EVS Translations

Помислете само, всички недвижими имоти, независимо от това дали функционират като жилищни, промишлени или търговски площи, са почти еднакви. По същество те са само сгради ̶  малко повече от просто стени, подове и покрив. Освен функцията, това, което наистина ги различава едни от други, е един от най-мощните инструменти в бизнеса с недвижими имоти и се оказва, че точно това е днешната дума – amenity (удобства, удоволствия).

Думата произхожда от латинската amoenitatem, със значение на „удоволствия, приятни изживявания“ и може да се дефинира просто като свойството да носиш приятни емоции и удоволствие.

Като термин в областта на недвижимите имоти, думата amenity (или в множествено число amenities) е качество на имота, което може да се разглежда като полезно и потенциално може да увеличи стойността на имота. Разглеждайки което и да е място, тази дума може да означава нещо толкова материално като плувен басейн, стая за гости или място за паркиране; близост до паркове или ресторанти или фактори като район с ниска степен на престъпност или близък достъп до обществения транспорт.

Естествено, всички ние искаме толкова много удобства, колкото можем да получим. Проблемът обаче е в познаването на ограниченията на удобствата. От гледна точка на потенциалния купувач на имоти, пред него винаги ще стои въпросът какви удобства могат да му бъдат предоставени и кои удобства той е готов да пожертва ̶ дори нещо толкова просто като дългогодишни дървета в имота може потенциално да увеличи стойността му с 3-5% или повече.

От друга страна, от гледна точка на строителя/продавача, става дума за това какви удобства могат да се предложат и дали те си заслужават парите: например някои ремонти на кухнята и банята могат да представляват печеливша инвестиция, когато се добавят към общата стойност на собствеността; въпреки това, добавената стойност на остъклена пристройка към къщата или ремонтът на домашния офис често надхвърля с 50% предвидените средства за инвестиране в проекта.

Думата amenity се появява за пръв път в средата на 15 век в анонимния превод на Polychronicon на Ранулф Хидън, където пише: „На това място има amenity (удобства)“, като нашата дума първоначално се отнася за такива предимства на мястото като климат, добри почви, добри условия за лов и т.н.

Една от първите съвременни интерпретации на думата може да се намери в брой от 8 февруари 1929 г. на седмичния вестник Oxford Times, където се съобщава за сделка със земя: „Плащане на 88 паунда за покупката на земята; плащане на 250 паунда за компенсация за загуба на удобства и нарушение на границите на съществуващи градини и наземни площи“.

Тези две употреби на думата, както и опита на всеки, който се е занимавал с недвижими имоти показват, че колкото и да е важна една сграда, тъкмо удобствата са тези, които правят имота привлекателен.