03.07.2017

Градски / Urban

Градски / Urban – Дума на деня
Градски / Urban – Дума на деня – EVS Translations

Днес преживяваме най-голямата вълна на разрастване на градовете в историята.

Според Фонда на ООН за населението повече от половината от населението на света сега живее в градове, а до 2030 г. този брой ще се увеличи до около 5 милиарда. И голяма част от бъдещата урбанизация ще се развие в Африка и Азия и ще доведе до огромни социални, икономически и екологични промени.

Факт е, че животът се е съсредоточил в градските райони още в древността, като урбанизацията започва в древна Месопотамия през 4000-3000 г. пр. Хр. и се разпространява в Древен Египет и Гърция. И макар градовете да са били местата, които осигурят просперитет, развлечения и комфорт, почти всички древни градски общества е трябвало рано или късно да платят цената за урбанизацията − унищожаването на ресурсите, които са довели района до възход − и да изпитат цикличността, типична за градските райони, където възходът е последван от спад.

И докато най-старият град в света е Дамаск, столицата на Сирия, с доказателства за обитаване датиращи от 9000 г. пр. Хр., етимологията на нашия термин urban (градски) ни връща към латинския.

Класическото латинско прилагателно urbānus (произлизащо от съществителното urbs (град)) има общоприетото значение „принадлежащо на или свързано с града“ и се е отнасяло специално за начина на живот в древния Рим, La citta eterna – Вечния град, смятан за люлка на Западната цивилизация.

Първоначално прилагателното навлиза във френския език през 1355 г. в превод на History of Rome (Ab Urbe Condita) (История на Рим от създаването на града) − монументална история на Рим и на римския народ, написана на латински език между 27 и 9 г. пр. Хр. от римския историк Тит Ливий.

Когато през 1533 шотландският писател Джон Беленден превежда първите 5 книги на Livy’s History (Историята на Ливий), той записва прилагателното urbane в английския речник.

Общоприетият начин на изписване urban, както и значението, чрез което се открояват характеристиките на градовете в противовес на селските райони, се появява за пръв път в писмена форма в A Theatre of Scottish Worthies, серия от кратки поеми за шотландските крале от Александър Гардайн около 1620 година.

Значението на установяване на власт или юрисдикция върху град е записано за пръв път през 1651 г. в творбата на Джеймс Хауел S.P.Q.V.: A survey of the signorie of Venice: Всички магистрати са или Urban (от града) или от провинцията, т.е. или от градовете, или от селата“.

Днес прилагателното urban (градски) се отнася най-често за градското население и неговия начин на живот, но терминът има и други специални приложения, като едно от най-интересните се отнася за афро-американската младеж и засяга стила и характерните му черти и по-специално − разнообразието от жанрове на популярната танцова музика, свързана предимно с черни изпълнители и най-често отразяваща социалните теми в града. Терминът urban contemporary като музикален радио формат е бил използван за пръв път от списание „Билборд“ през 1980 г .: „Urban contemporary идва от градските слушатели.“