17.07.2014

Още по-добре направена локализация на уеб сайт – още по-добър коз

локализация на уеб сайт
Още по-добре направена локализация на уеб сайт – още по-добър коз – EVS Translations

Ако рекламата през 21 век е научила бизнеса на нещо, то това е, че „Златната ера“ на класическата рекламна дейност е отминала. Един бизнес вече не може да разчита просто на еуфорията на консуматора, за да се реализират продажби, а остроумните реклами и разноцветните знаци няма да осигурят необходимия оборот. За да постигнат компаниите ефектна реклама, е необходимо да развият продължителна връзка с потребителите. Както става ясно, съвременният потребител търси информация за продукта, желае да има поглед над дейностите на компанията и разбиране спрямо това как определен продукт може да бъде от полза за него и за стила му на живот. По същия начин детайли, които преди не са били от съществено значение за вземането на решение дали нещо да бъде закупено, като например участие на компанията в социалнозначими инициативи, днес оказват влияние върху избора на клиента. Следователно ясното определяне на корпоративния имидж и продуктовата линия, както и ефикасното обосноваване как те могат да допринесат за дейността на клиента е жизненоважно за всеки вид бизнес. Локализацията на маркетингови материали е проектирана да преведе точно това послание по най-убедителен начин. Преди седмица разгледахме предварителните етапи на успешно извършен проект за локализация на уеб сайт. Днес заедно с вас ще проучим същинската фаза на локализация.

Щом сте завършили качествено проучването и планирането за оптимизация на търсачката, започва процесът на предварителна локализация. Освен пускане в действие на система за управление на качеството тази фаза включва:

 • изграждане на стандарти за кодиране на символи (Unicode за всички езикови версии или специфичен стандарт за всяка различна езикова версия)
 • създаване на стилов наръчник
 • разработване на каскаден тип страници и шаблон за уеб сайт
 • разработване на речник и управление на преводни памети
 • превод на съдържанието на базата данни
 • превод на експортираното от системи за управление на съдържанието

 

 

Междувременно писателите и дизайнерите са заети с разработване на стратегии за корпоративно брандиране, за да може завършеният уеб сайт да има възможно най-силно отражение на всеки пазар. Този процес може да се окаже доста подвеждащ. Рекламата, също като политиката, има влияние на местно ниво и се гради върху създаване на връзка с потенциалния пазар. Едно послание, водещо до желания успех, трябва да постига ефективна комуникация с определена целева публика и да отрази културата, обичаите и езика й. Ако целевият ви пазар е България, проучете не само как да привлечете временно вниманието на потребителя като такъв, но и какво е от значение за него в настоящия момент – повече информация за произхода на продукта, споменаване на важни характеристики и качества или представяне на интересна статистика за използването му в други страни. Решенията, които се налага да бъдат взети на този етап, включват това дали мотото, логото, текстът, декларацията за мисия и подзаглавието на дадена компания ще бъдат локализирани, или запазени на оригиналния език.

След като бъдат установени корпоративните насоки, преводачите, редакторите и графичните дизайнери могат да започнат процеса по локализиране на текстовия и интерактивния материал на уеб сайта. Процесът включва:

 • превод на цялото съдържание в съответствие с предварително избраните ключови думи
 • избиране на подходящи езикови варианти (напр. френски за целева група в Канада или в Белгия)
 • адаптиране на стила на изказа, за да отразява най-точно културата и традициите на целевата група
 • придържане към регионалните лингвистични особености що се отнася до речниково разнообразие, граматика и пунктуация
 • културна локализация на графичното съдържание
 • локализация на символи и икони (икони, булети, символи за корпоративна идентификация)
 • локализация на флаш характеристики, интерактивно мултимедийно аудио и видео съдържание
 • локализация на навигационните опции и външния вид на уеб сайта (не на всички езици се чете от ляво надясно, това би повлияло на местоположението на навигационното меню на уеб сайта и съдържанието в страничната лента)
 • локализация на уеб формуляри и добавки (plug-ins)
 • локализация на графични елементи за уеб сайтове и социални медии

 

 

След като цялото съдържание е качествено локализирано, редактирано и оформено, последната стъпка се явява преглед на локализирания уеб сайт в рамките на конкретните пазари. Няма по-добра оценка за усилията, които сте положили за извършване на локализация на даден продукт, от група потенциални потребители на пазара, към който сте се прицелили.

Истински добре направената локализация се постига с прилежна работа за определен период от време. Ние можем да ви съдействаме за гарантирано ефектен резултат с творчески подход. Със съдействието на EVS Translations идеите ви могат да стигнат далеч. Нашият екип от специализирани преводачи, ИТ специалисти и уеб дизайнери са на Ваше разположение за локализиране на уеб сайтове и други маркетингови инструменти от и на над 50 езика.

Можете да получите повече информация за езиковите ни услуги и специализирано адаптиране на съдържание на уеб сайт веднага:
Ако планирате превод и локализация на уеб сайт и приложения, доверете се на нашите отлични умения!
Позвънете ни на +359 (2) 980 52 54 или ни изпратете онлайн запитване на имейл: bg(at)evs-translations.com.