02.08.2018

Ако използвате преводачески услуги, кога ви е нужна транскрипция?

Ако използвате преводачески услуги, кога ви е нужна транскрипция?
Ако използвате преводачески услуги, кога ви е нужна транскрипция? – EVS Translations

Транскрипцията може да бъде част от по-обширния процес по превод на субтитри или на текстове за дублаж, а може и да е самостоятелна бизнес услуга.

Научете повече за това как можете да използвате тази услуга при работа с доставчик на преводачески услуги.

Транскрипцията може да се използва в рамките на следните функции:

  • Създаване на текстове за видео съдържание
  • Събрания и конференции
  • Официални процедури

 

Създаване на транскрипции за вашето видео съдържание

Транскрипцията на оригинално устно съдържание във видео клип е най-точната основа за създаване на субтитри на чужд език или за дублаж. Съдържанието може да се кодира за време паралелно с транскрибирането, което спомага за процеса на създаването на субтитри. Получавате точен текст на вашия изходен материал, който може да се използва в бъдеще, ако решите да преведете съдържанието на повече езици.

Вашият бизнес има нужда от испански субтитри за промоционален видео клип. Препоръчваме транскрибиране и кодиране на времето на оригинала на английски, който после може да се използва като основа за превода на испански за създаване на субтитри или текст за дублаж. Този текст може да се използва като основа за всички допълнителни езици.

Документирани съобщения за заинтересовани страни, клиенти или медиите

Освен видео съдържание бизнесите използват и услуги за транскрибиране и за да поддържат информираността относно важни развития на своята аудитория или служители в световен мащаб. Транскрибираното съдържание на събрания или медийни интервюта представлява основата на преводния процес и резултатът е точна информация, предадена на уточнените от Вас езици.

Официални процедури

Съдебни производства, като например съдебни изслушвания, може да изискват предаване на транскрибирани интервюта. В този случай може да се наложи транскрипцията да бъде сертифицирана (например чрез клетвена декларация като основна форма на сертифициране) от доставчика на преводачески услуги.

EVS Translations използва транскрипцията като основа за създаване на точно съдържание на чужд език и също така като самостоятелна услуга без превод. Обхватът на изискванията за транскрибиране е почти неограничен. Към момента работим с известен сайт за търсене на обяви за работа, базиран в САЩ, който има нужда от транскрипция като част от процеса по създаване на видео клипове за своите вътрешни цифрови съобщения. Също така предоставяме транскрипция за юридически клиенти например като част от случаи с доклади за убийства и за бизнес срещите на голям фармацевтичен клиент.

Изпратете ни вашите аудио или видео файлове и ние ще гарантираме, че съдържанието ще бъде предоставено в необходимия финален формат, независимо дали ще е видео клип със субтитри, видео клип с дублаж, аудио файл или сертифициран документ на хартиен носител. Нашият специализиран вътрешен екип, който се занимава със запитвания за транскрипция, координира усилията на нашите технически експерти, за да се гарантира, че нито дума не е изгубена, независимо какъв е езикът.