12.04.2012

Полезни съвети за подбор на специалист по устни преводи

Полезни съвети за подбор на специалист по устни преводи
Полезни съвети за подбор на специалист по устни преводи

Предлагаме Ви няколко съвета за работа със специалист по устни преводи, които могат да Ви бъдат от полза:

1. Договорете основни правила с преводача. Например, обяснете как желаете да протече срещата и броя на изреченията, които трябва да бъдат преведени наведнъж, потвърдете жаргона или идиомите, преди да бъдат преведени, уточнете почивките и наглед тривиалните въпроси, като този кой къде ще седне.

2. Опитайте се да запознаете накратко преводача с естеството на срещата. Представете му участниците, въпросите и проблемите. Ако има специфична терминология, която ще бъде използвана, уверете се, че преводачът я разбира. Ако има чувствителни теми, подгответе го за тях.

3. Ако планирате да държите реч или да четете от записки, дайте копие на преводача. Колкото по-запознат е преводачът с темата, толкова по-добре ще изпълни задълженията си.

4. Когато говорите чрез преводач, винаги общувайте директно със събеседника си. Макар да не разбирате какво се казва, демонстрирайте интерес, гледайте в очите и останете фокусиран. Ако започнете да разговаряте чрез преводача, ще загубите шанс за изграждане на доверие и връзка със събеседника.

5. Опитайте се да избегнете хумора. Много преводачи ще се съгласят, че шегите се превеждат трудно. Ако държите реч и планирате да започнете с шега, препоръчваме Ви да се консултирате с преводача, за да се уверите, че тя ще бъде разбрана.

6. Планирайте внимателно времето си. Общуването чрез преводач прави разговора два пъти по-дълъг. Например, ако правите презентация, всичко казано от Вас ще бъде преведено, тоест вероятно е едночасовата презентация да отнеме два часа. Компенсирайте това или чрез съкращаване на презентацията, или чрез по-кратки, ясни изречения.

7. Не бързайте. Устният превод е сложна задача и натоварва умствено. За да облекчите натоварването възможно най-много, говорете точно и ясно. Ако бързате, има по-голяма вероятност да стресирате преводача и качеството на превода може да се влоши.

8. Междуличностната комуникация по своя характер включва емоции. Специалистът по устни преводи не трябва никога да превежда емоции. Ако говорителят е раздразнен, това ще проличи от езика на тялото и тона. Никога не въвличайте преводача на личностно ниво в каквато и да е дискусия, а ако видите, че емоциите Ви се превеждат, помолете го да спре. Преводачът превежда единствено казаното.

9. Уверете се, че преводачът не бива никога да отговаря въпроси от Ваше име. Дори ако отговорът е лесен, преводачът само трябва да Ви предаде въпроса. Ако преводачът започне да говори от Ваше име, това може да доведе до многобройни отрицателни последици, като подкопаване на Вашия авторитет.

10. Помолете преводача да не променя казаното от Вас, дори ако сметне, че това може да обиди някой. Ако планирате да говорите по спорен въпрос, уведомете преводача. Преди да обсъдите въпроса със събеседниците си, обявете, че казаното не е мнение на преводача, а Ваше лично становище. Това ще накара преводача да не се чувства неудобно или притеснен.