20.07.2017

Устойчиво управление на малки и средни предприятия – за разделното събиране на отпадъците, местния ангажимент и опазването на околната среда

Устойчиво управление на малки и средни предприятия
Устойчиво управление на малки и средни предприятия – интервю с госпожа Корнелия Шамбек, мениджър устойчиво управление на нашия партньор за търговия с офис материали и консумативи KAUT-BULLINGER & CO GmbH & CO. KG

Независимо дали става дума за малка или средна фирма или за голям концерн – отминаха времената, в които мерките за устойчиво развитие се спазваха в предприятието, но не се отнасяха за целия процес на създаване на добавена стойност. Рециклирането на печатарска и тоалетна хартия e добро начало, но най-устойчиви се оказват мерките, които се отнасят и до доставчиците – защото фирмите също са потребители и влияят върху пазара със своите решения за покупкa.

По какъв начин фирмите могат да се включат в мерките за устойчиво развитие, споделя госпожа Корнелия Шамбек, мениджър устойчиво управление на нашия партньор за търговия с офис материали и консумативи KAUT-BULLINGER & CO GmbH & CO. KG.:

Като предприятие, базирано по традиция в Мюнхен, за нас бе логично да се посветим на дългосрочни теми и цели, свързани с устойчивото развитие. В рамките на сертифицирането по стандарт ISO 14001 във връзка с изискванията за ефективно управление на околната среда и нашето членство в Глобалния договор на ОН от ноември 2016 г. работим върху съвсем конкретни мерки за устойчиво развитие – понякога подходящи за приложение в ежедневието, понякога извънредни.

Разделно събиране на отпадъците и оползотворяване на ценните суровини

Най-лесно е да се започне с класическото разделно събиране на отпадъците и ефективно оползотворяване на материалите. Чрез промените в сортирането и разделянето на отпадъците и суровините биха могли да се постигнат значителни икономии. Междувременно стремежът към икономии се превърна във вътрешен „стандарт“ – освен разделното събиране на отпадъци.

Да започнем от своето най-близко обкръжение – възстановяване на тресавището на Дайнингер

От 2010 г. се ангажирахме с възстановяването на тресавището на Дайнингер. Целта е: възстановяване на естественото водно равнище на площ от 17 хектара. Заедно с нашите активни помощници от Съюза за опазване на околната среда в Байерн редовно работим за изграждането на диги, огради за опазване на дивите животни, както и за да защитим редки растителни видове от животните, а също така провеждаме дейности за почистване. Днес виждаме, че това е правилният път, тъй като природата се нуждае от нашата помощ. Всички участници научиха доста от своето участие – както в социален аспект, така и за опазването на околната среда. А и удоволствието е невероятно, защото никой не е застрахован от цопване във водата.

Да поведем клиентите за ръка – екологичните съвети на KAUT-BULLINGER

Екологичните съвети на KAUT-BULLINGER
Екологичните съвети на KAUT-BULLINGER

Екологичните съвети се явиха като логичния отговор на „Лого-джунглата“, създадена от нашите производители – едно развитие, което до днес няма контрол. Тъй като потребителите вече бяха изгубили всякаква обща представа и по този начин съзнателното решение за покупка бе станало невъзможно, въведох екологичните съвети и определих критериите. Те включват например: дълготрайност на даден продукт, неостаряващ дизайн, да не се употребяват стиропор и вредни вещества, по-кратки пътища за транспорт и неутралност по отношение на отделянето на въглероден двуокис. Важното е, че тези екологични съвети се предлагат от мен за всеки продукт, тоест не общо за някой производител и други подобни. Това обозначение е безплатно.

Печелят всички – околната среда, клиентите и предприятията

  • Предимства за околната среда: икономична употреба на суровините с цел облекчаване на околната среда
  • Финансови предимства: конкретно намаляване на разходите за събиране на отпадъците, разходи за електричество и транспорт
  • Социални предимства: предаване на познания и стимулиране на съзнателното поведение на общността

Какви са моите изводи: Важно е да се посветим на общовалидната тема за устойчивото развитие и да сме готови да разширим своя хоризонт. Няма значение по какъв начин ще получим достъп до темата първоначално. Защото разберем ли я веднъж, единственият възможен път е този на развитието и усъвършенстването – за доброто на предприятието, на служителите и на цялото общество.

EVS Translations също постоянно разработва нови мерки за устойчива употреба на ресурсите. Така например наскоро въведохме електронното издаване на фактурите – те се подписват с квалифициран електронен подпис и се изпращат в PDF формат. Самите поръчки за превод също се обработват по електронен път – по интернет и по телефона и с помощта на електронни речници и софтуер за текстообработка и преводи. Ако всяко предприятие изпълнява своята отговорност спрямо околната среда, всеки един ден ще ни доближава по малко до целта.