17.04.2012

Устни преводи – Каква информация се изисква за успешни устни преводи?

Устни преводи - Каква информация се изисква за успешни устни преводи?
Устни преводи – Каква информация се изисква за успешни устни преводи?

Устни преводи – успешни устни преводи

За да намерите правилното решение за Вашата нужда от устни преводи, Ви трябва следната информация:

– Дата
– Начален/краен час
– Място
– Участници
– Характер на срещата

Въпреки това, за да получите най-доброто от един преводач трябва да дадете възможно най-много информация. Например, ако срещата включва някои деликатни въпроси, те трябва да бъдат съобщени, за да се извърши подходяща подготовка за тях. Ако дадена презентация включва специфична терминология, преводачът трябва да получи копие от нея, за да се подготви. Иначе казано, ако преводачът отиде на срещата “на сляпо”, ще му е трудно да изпълни изискванията Ви.

Занимаващите се с устни преводи преводачи са широко търсени в днешни дни. Когато хора от целия свят участват в бизнес среща, конференция или мероприятие, преодоляването на езиковата бариера естествено става ключът към гарантиране на участието на всички присъстващи. Преводачът е неразделна част от международните комуникации. За служителите в международни компании е от значение да знаят как да наемат и работят с преводач.

Наемането на преводач е лесната част. Повечето агенции, работят само с опитни и квалифицирани за устни преводи преводачи. В допълнение, те се уверяват, че преводачът е запознат с темата, т.е. преводач с опит в областта на медицината няма да бъде използван на селскостопанска конференция.

В работата с преводач има много предизвикателства. Занимаващите се с устни преводи специалисти са подложени на голям стрес. За разлика от колегите си, които се занимават с писмени преводи, те не разполагат с възможността да отдъхнат и помислят. Специалистите по устни преводи работят “на живо” и пред публика. Необходима е комуникация, за да сте сигурни, че получавате най-доброто от такъв преводач.

Свържете се с EVS Translations Bulgaria още днес, относно технически превод, на телефон: +359 (2) 980 91 07, или ни изпратете онлайн запитване на имейл: bg(at)evs-translations.com.