13.06.2012

Вътрешните одити: спасяват животи и пестят пари

Вътрешните одити
Вътрешните одити: спасяват животи и пестят пари

През април 2010 г. експлозия разтърсва мината „Upper Big Branch“ южно от Чарлстън, щата Западна Вирджиния. Над 300 метра под входа на една от най-големите мини за добив на въглища в Западна Вирджиния се възпламенява силно запалим метан и експлодира, примесен с въглищния прах. Загиват 29 миньори. През следващите няколко месеца Администрацията за минна безопасност и здравеопазване (MSHA) заедно със собственика на мината, Massey Energy, се надпреварват да хвърлят някаква светлина върху причините, довели до трагедията. След разследване, продължило повече от 18 месеца, правителствената агенция постановява в окончателния си доклад, че експлозията в крайна сметка е в резултат на „незаконосъобразни правила и практики“[1], които биха могли да бъдат предотвратени чрез по-внимателни и изчерпателни вътрешни проверки за безопасност, като по този начин не само поставя цялата отговорност за експлозията върху компанията-майка на мината Massey Energy, но и допълнително я осъжда поради проява на небрежност в „корпоративната ѝ култура като основна причина за трагедията в мината „Upper Big Branch“.[2]

Въпреки че цитираният по-горе пример със сигурност представлява екстремен случай на корпоративна небрежност и липса на подходящ надзор, той със сигурност показва решаващото значение на вътрешнофирмените механизми за контрол и обяснява защо все повече компании инвестират в един ефективен вътрешен отдел за надзор. Отделите за вътрешен одит и контрол не само може да помагат при наблюдение и изпълнение на правилата за безопасност в такива очевидно опасни индустрии като минното дело, но и да служат за изработване на предложения за оптимизация на всяка друга корпоративна среда – от нефтодобив до локализация на софтуер. Затова не е изненада, че съвременният отдел за вътрешен одит често директно се отчита пред висшия мениджмънт на компанията, тъй като техните констатации често ще са от изключително значение за способността на компанията да остане конкурентоспособна, като в същото време спазва съществуващите правила и регламенти.

Също както отделите по съответствието съблюдават вътрешните процеси на дружеството и създават етична основа на корпоративна почтеност и отговорност, вътрешните одитни отдели функционират като посредници между корпоративния бизнес и външните контролни органи. Като система за управление на качеството те не само защитават дружеството от неприятни изненади като съдебни дела, но, като подпомагат външните одити, също създават прозрачна бизнес практика, която е от полза за дружеството, служителите и законодателите. Подобно на много специфичния език на комуникациите, свързани със съответствието, вътрешните одитни доклади изискват читателят да владее специфичната за индустрията терминология, както и правния жаргон, не на един, а често на няколко езика.

Ако имате нужда от финансов преводач или необходимост от финансови преводи, превеждане договори, преводи на държавни ценни книжа, облигации, счетоводни баланси, фактури, данъчни декларации, финансови отчети, можем да Ви предложим специализиран превод и редакция, спрямо Вашите изисквания и използваната от Вас терминология.

Свържете се с EVS Translations Bulgaria, относно проекти за финансови преводи на телефон: +359 (2) 980 52 54, или ни изпратете онлайн запитване на имейл: bg(at)evs-translations.com.