16.01.2020

Видео бюлетин / Video Newsletter

Видео бюлетин / Video Newsletter – Дума на деня – EVS Translations
Видео бюлетин / Video Newsletter – Дума на деня – EVS Translations

Ефективната комуникация е от огромно значение във всеки бизнес. Въпреки че традиционните писмени форми на комуникация като имейли, бележки, бюлетини и т.н., могат да осигурят повече подробности и яснота, те съвсем не постигат максимално въздействие. Често информацията е трудноразбираема, трудно се визуализира, представена е с объркващ тон или – нека си го кажем – просто трудно задържа вниманието на читателя. Освен това, при наличието на почти 130 милиарда бизнес имейли, изпращани и получавани всекидневно, някои неща просто могат да убягнат от вниманието ни. За да се преборят с тези недостатъци, видео бюлетините за щастие променят вътрешния пейзаж на бизнес комуникацията, но, за да разберем защо е необходима тази промяна, нека разгледаме самия термин и потърсим отговор на въпроса защо идеята е по-подходяща за някои приложения, а не за други.

Ако разчленим основния термин newsletter, който е съчетание на думите news и letter, той буквално означава „писмо, написано с цел да се съобщават новини“ и е използван за пръв път в годишника Stirling Common Good от 1665 г., където е отбелязано: „За Робърт Бюканън за една година превозване на бюлетини от Единбург.” Колкото до предшестващото прилагателно video, то просто предполага добавяне или използване на „движещи се изображения на магнитна лента или дигитално“ и е споменато за първи път – в смисъл на създаване и разпространение на видео съдържание – в броя от 6 ноември 1952 г. на вестник Rocky Mount Evening Telegram (щата Северна Каролина), където пише следното: „По същество записът на видео касета би приличал на обикновена домашно записана касета на Джуниър, който свири на пиано.“

Бюлетините са били средство за комуникация още между служителите в Римската империя. Срещаме ги във формата на средновековни отчети за налични стоки и цени или като новини, които са влияели на взаимоотношенията между търговските фамилии (а с появата на вестниците информацията се разширява и става по-изчерпателна и задълбочена), но така или иначе винаги са били ефективен начин за предаване на подходяща информация на заинтересованите страни. Въпреки че самите бюлетини имат доста богата история, именно видеото като модерно допълнение, особено през последното десетилетие, променя динамиката на комуникацията.

Като средство за разпространение на фирмени новини, информация за здравето и безопасността или актуализация на продуктите, видео бюлетините предлагат среда, която е по-ангажираща, по-разбираема (особено по отношение на сложни концепции), в по-добро съзвучие със съвременните технологии и обхвата на вниманието, но все още запазват някои характеристики, за да гарантират, че правилната информация е била видяна/прегледана.

И все пак, въпреки че визуалният елемент може да намали нуждата от писмен текст, това не премахва потребността от език: независимо дали изпращате вашата бизнес информация през една или през няколко десетки граници, струва си да знаете, че езикът, използван във вашите видео и текстови съобщения се превежда правилно. Направете съдържанието на вашия видео бюлетин привлекателно за световната аудитория с вътрешни решения за видео технология и локализация.

За допълнителна информация изтеглете нашия електронен наръчник (на английски език): „Ръководство за маркетъри за създаване на видео клипове за глобална аудитория“