15.12.2016

Виетнамски език

Виетнамски език
Виетнамски език – EVS Translations

Водещ началото си от устна форма, чиито корени са в огромното австро-азиатско езиково семейство, което се гордее с 13 разклонения и 168 отделни езика и, запазил спецификите на своя произход − множество консонантни клъстери и словоизменяща морфология, в по-късно време виетнамският език е силно повлиян от 1000 годишното китайско владичество и, естествено, губи значителна част от първоначалните си специфики.

Да, виетнамският е самостоятелен език, но не притежава собствена писмена система. Първата писмена система във Виетнам, въведена от китайската династия Хан в късния 2-ри век пр.Хр., всъщност е представена от стандартните китайски знаци. Тя, обаче, се оказва неспособна да предава вярно виетнамския език и една нова, хибридна система, която включва китайски и местни знаци и речник, наречена chữ nôm, което буквално означава „Южни знаци“, е разработена около 1200 г. сл.Хр.

Когато китайското културно влияние във Виетнам отстъпва пред това на Франция и Португалия, това се отразява и на езика. Стъпвайки върху първоначалните резултати от работата на португалските мисионери, френският мисионер йезуит Александър де Род е първият, който систематизира латинизирана версия на виетнамския език през 17 век. Наричана днес chữ quốc ngữ, или „Национална писменост“, тази писмена форма изцяло замества chữ nôm през 20-ти век, тъй като е по-лесна за научаване.

Съвременният виетнамски език все още свидетелства за историческите връзки с китайския с почти 50% виетнамски думи, които произхождат от китайския език. Естествено в различни периоди езикът заимства различни речникови запаси, в зависимост от темата. Например, теми като наука, политика, религия и медицина са силно повлияни от китайския; храна, мода и инфраструктура – от френския, а съвременна технология, очаквано, от английския език.

И докато днес виетнамският език е официалният език на Виетнам и роден език на 86% от населението, страната е дом и на 54 отделни етнически групи, които имат собствени, обособени езици. Така че, дори виетнамският да е универсално разбираем, някои разлики и вариации могат да зависят от това, в коя част на Виетнам се намирате.

Освен във Виетнам, виетнамският език е също така официален език и в…Чешката република. Макар че днес това звучи малко странно, бившата комунистическа Чехословакия е имала силни икономически връзки с комунистически Виетнам. За да се научат да използват чехословашките машини и технология, се е наложило един голям процент от хора да емигрират в Европа, а много от тях, очевидно, са решили да останат.

Без особена връзка с чехословашкото машиностроене и технологии, през последните няколко десетилетия Виетнам се превърна в атрактивна дестинация за инвестиции – заради увеличаването на брутния вътрешен продукт, високия ръст на преките чужди инвестиции и превръщането на Хошимин в един от най-добрите стартъп хъбове. И все пак, има и доста бариери пред начинанието да правиш бизнес във Виетнам, като една от основните е именно виетнамският език.

Нуждае ли се вашия бизнес от експертни езикови услуги с виетнамски? EVS Translations може да ви осигури екипи от специалисти за превод с виетнамски език и устни преводачи с виетнамски език за вашите специфични нужди, като ви предостави високоспециализиран виетнамски превод, в съответствие с международните стандарти, националните нормативни актове и корпоративни предписания.
Кликнете тук, за да се свържете с отдела за превод с виетнамски.