17.12.2018

Коледа / Xmas

Коледа / Xmas – Дума на деня – EVS Translations
Коледа / Xmas – Дума на деня – EVS Translations

Казано простичко, имената, също както и традициите, които представляват, имат определен смисъл и за мнозина съкращаването на име до известна степен представлява омаловажаване или намаляване на значението на нещото, което означават. По същия начин, по който хората смятат, че когато Денят на благодарността е наричан „Ден на пуйката, това е опит да се омаловажи (или замени) основната причина за празника – отправяне на благодарност за получените блага – с консумацията на едноименната птица, която обикновено е в центъра на повечето американски трапези, днешната дума също може да бъде упрекната, че омаловажава значението на Коледа. Така че, ако цитираме Чарли Браун, героя от поредицата карикатури Peanuts на Чарлс М. Шулц, нека да поспрем за малко, преди да съдим някого, и да открием с какво е свързана думата Xmas.

Не е трудно да се досетим, че в английския език думата Xmas е съкратен вариант на Christmas (Коледа, Рождество Христово), когато са налице пространствени ограничения; въпреки това първоначалната причина за това конкретно съкращение често остава пренебрегвана или необяснена.

Всички знаем, че в нашия термин -mas е съкратена форма на mass (меса), което означава религиозна служба, но началното X създава проблем. Всъщност X не представлява никакъв проблем, проблемът е, че това е гръцка христограма (монограм с буквите от името на Христос) и мнозина от нас не знаят това.

Когато се заражда християнството, то е до голяма степен ограничено до бреговете на Източното Средиземноморие и голяма част от комуникацията на вярващите се извършва на гръцки език; още повече, че символите са играли голяма роля при предаването на идеи (както е и днес). На гръцки език името Christ идва от името Христос, което с гръцката азбука се изписва Χριστός. Освен това, за да символизират „Христос“, първите две букви Х и Р (хи и ро) се наслагват по начина, по който днес използваме монограм.

Що се отнася до използването на думата, макар обикновено да смятаме, че терминът е продукт на миналия век, в действителност той ни връща около 500 години назад във времето. Първата писмена употреба е в творбата на Едмънд Лодж от 1791 г. Illustrations of British History, Biography, and Manners (Примери от британската история, биография и маниери), в която е документирана употреба на думата през 1551 г.: „Времето от X’temmas (Коледа) нататък”; а Xmas с типичния си начин на изписване е използван за пръв път около 1755 г в творбата на Бърнард Уорд History of St. Edmund’s College (1893), където пише: „По време на Коледните (Xmas) празници и Петдесетница.” Използването на буквите X или Xp, отнасящи се за Христос, може да се проследи назад във времето почти хиляда години, като едно от първите споменавания е в аналите Anglo-Saxon Chronicle, където пише, че сутринта на Коледа (On Xp̄es mæsse uhtan) през 1021 г. е починал епископ Елфгар, който e дарявал щедро милостиня.

На пръв поглед, а и без онова, което току-що сте прочели, е лесно да се стигне до заключението, че “Х” в Xmas е нещо повече от опит да се съкрати думата, за да се отговори на конкретни пространствени изисквания. Всъщност няма да се налага да ходите далеч, за да откриете хора, които вярват, че Коледата се е превърнала в твърде мащабен, скъп, прекалено търговски и светски празник – и ако се вгледаме в начина, по който Коледата е била празнувана преди 10, 20 или повече години, е трудно да се каже, че тези хора наистина грешат в оценката си. Независимо от това Xmas не е опит Коледата да се отклони от оригиналното си и истинско значение, а просто друг начин за изписване на думата.