10.10.2013

Ще се видим в съда

Всички сме запознати с фразата „правилата са измислени, за да се нарушават”. Макар че може да не сме съгласни с това твърдение, справедливо е да се каже, че новите закони първо трябва да се тестват. Закон срещу корупцията на Великобритания влиза в сила на 1 април 2011 г. и две и половина години по-късно, първите ответници, обвинени в престъпването му от Службата по крупни измами (SFO),  се явиха в Уестминстърския магистратски съд.

Налице е спорадична критика срещу SFO поради дългия период, необходим за сезиране на прокуратурата, но големите разследвания за измами изискват време, а усърдната работа при подготовката на случая изпраща послание до бизнес общността, че този закон със сигурност не е направен, за да бъде нарушаван.
Случаят засяга дружество Sustainable AgroEnergy plc, на което е назначен синдик през март 2012 г. Четирима мъже са обвинени в използване на незаконни средства за предлагане на биогорива на инвеститори от Великобритания и днешното дело бележи последната стъпка от двегодишното разследване. Счита се, че работейки съвместно с полицията, Службата по крупни измами разследва между двадесет и тридесет сходни случая. Всички, които бъркат липсата на обвинение с липса на дейност, са принудени да променят мнението си.

Много дружества от всякаква величина гледат на новите наредби като на възможност да проверят и затегнат своите процедури за търговия във Великобритания и чужбина. Шестте принципа за предотвратяване на корупцията от Закона предлагат отлични работни насоки, които се спазват от голяма част от клиентите на EVS Translations, ангажирани с безопасната, подчиняваща се на правилата търговска дейност на всеки пазар.

През последните десетилетия ключовата глобална отправна точка за налагане на правилата срещу корупцията е щатският Закон срещу международните корупционни практики (FCPA) от 1977 г. Макар че двата закона имат много общи принципи, британският закон доразвива няколко ключови области. От значение е, че докато FCPA установява правила срещу активното даване на подкупи, британският закон разглежда едновременно даването и получаването на подкупи. По-строгите правила могат да се приложат към всяка стопанска дейност във Великобритания, без значение от мястото, където се е състояла корупционната практика. Това кара някои компании да преустановят международните си операции. Изглежда, че „културата на даване на подкупи” е толкова развита на някои пазари, че фирмите предпочитат да излязат изцяло от тях. Управителният директор на EVS Translations Едуард Вик признава проблема, но вярва в намирането на решения, не в избягване на затрудненията:
„Международната търговия е жизнено важна за икономиките на САЩ и Великобритания, както и за целия свят. Приветстваме Закона срещу корупцията от 2010 г. и прилагането му на практика днес. Макар че е разбираемо защо компаниите се плашат от наказанията за неспазване на нормативните изисквания, намирането на начин да се спазват правилата със сигурност е по-добрият вариант от изтегляне от пазара.”

Делото в Уестминстър не е първото обвинение по Закона срещу корупцията. Преди две години Кралската прокурорска служба постигна присъда за Мунир Пател, чиновник в Магистратския съд в Редбридж, който е приел около 20 000 £ в замяна на това да помогне на 50 шофьори да избегнат глоби. Разбира се Службата по крупни измами преследва по-големи риби и днес вероятно виждаме първото от поредица дела с широк обществен отзвук. Професионалистите ще направят всичко възможно, за да са сигурни, че никога няма да се озоват в подобно положение.

Ако имате нужда от юридически преводи или необходимост от преводи за корпоративно право, административно право, публично право, конкурентно право, патентно право, осигурително право, трудово право, документи необходими за съдебни спорове и съдебни дела, искове, договори, лицензи, патенти, арбитражни решения, превод на пълномощно, нотариални заверки, документи за недвижими имоти и данъчно облагане, можем да Ви предложим специализиран превод и редакция, спрямо Вашите изисквания и използваната от Вас терминология.

Свържете се с EVS Translations Bulgaria още днес, относно юридически превод, на телефон: +359 (2) 980 52 54, или ни изпратете онлайн запитване на имейл: bg(at)evs-translations.com.