17.03.2015

Законът Сарбейнс-Оксли

Сарбейнс-Оксли
EVS Translations вече предлага първият и единствен наличен на пазара превод на немски език на закона Сарбейнс-Оксли

В света на бизнеса и финансите нищо не е по-важно от отчетността, комуникацията и прозрачността. Както за съжаление сме наблюдавали в миналото, липсата на някой или всички от тези фактори може да възпрепятства намирането на средства за стартиращите компании и дори да доведе до срив на големите корпорации. Законът Сарбейнс-Оксли промени способите за развиване на бизнес в голяма част от света и въпреки че е изминало повече от десетилетие от първоначалното влизане в сила на закона, ефектите от него все още въздействат върху начина, по който се прави бизнес в глобален аспект.

За да разберем защо законът Сарбейнс-Оксли влияе по такъв начин, е важно да разберем проблемите, довели до неговото създаване. През 2002 г. САЩ понася два едновременни удара – спукването на балона на интернет акциите, както и счетоводните скандали в компании като Enron, Tyco International и Worldcom. Тези скандали не само разкриха, че инвеститорите са подведени в грандиозен мащаб и губят огромни суми пари, но също така тежко урониха репутацията на цялата бизнес общност. При разследване на проблемните компании и нормативната среда е очертана катастрофална ситуация: банките са обявени за виновни, защото са давали заеми, без да проверят надлежно компаниите, където безскрупулни ръководни кадри променят данните за печалбите за лична изгода, съветите на директорите насърчават безотговорни или непочиващи на данните одитни практики; и одитни фирми с потенциал за конфликт на интереси са оставени да се саморегулират, тъй като Комисията по ценните книжа и фондовите борси (SEC) не разполага с достатъчно средства и персонал.

Законът Сарбейнс-Оксли си поставя за цел да промени тези недостатъци и бързо дава пряк, положителен резултат, което впоследствие помага да се възстанови доверието между бизнес общността, общността на инвеститорите и потребителите. Започвайки от върха, законът Сарбейнс-Оксли дава на SEC по-големи правомощия, средства и отговорност за надзора по отношение на разкриването на финансовата информация. Тъй като епицентърът на проблема е свързан с непоследователния одит, са внедрени стандарти за проверка на независимостта на одитора, като по този начин се елиминира конфликтът на интереси, и се създава Надзорен съвет за счетоводството на публичните компании, за да се гарантира спазване на най-добрите практики. Накрая, за да се разгледа проблемът с ръководителите, които са правили опити да „изкривяват числата“, са въведени по-стриктни глоби за по-ясно определени случаи, което принуждава компаниите и самите ръководители да поемат лична отговорност за данните, представени във финансовите отчети.

Тъй като живеем в условията на глобален пазар, факторите, обусловили проблемите, които се опитва да разреши законът Сарбейнс-Оксли, не се ограничават единствено до САЩ. Други държави като Канада, Германия и (по-късно) Япония също поемат инициативата и въвеждат собствени варианти на закона Сарбейнс-Оксли, за да се преборят с потенциала за несъответствия или липсата на надзор. Същевременно на наднационално ниво много нации, както и ЕС, започват да приемат хармонизирани Международни стандарти за финансова отчетност (IFRS). Въпреки че внедряването на разпоредби, подобни на закона Сарбейнс-Оксли, както и на хармонизирани стандарти за отчетност, помага да се създаде среда на честност и прозрачност, това не означава, че финансовият свят е станал идеален: все още има проблеми с прилагането на IFRS и критики относно ефективността на закона Сарбейнс-Оксли. За да гарантирате, че във вашата компания съществуват съответстващи стандарти и че всички отдели и ръководители са добре информирани за ролята, която играят при гарантирането на съответствие, е важно да се разбират всички аспекти на разпоредбите, както и цялата информация ефективно да се разпространи.

Законът Сарбейнс-Оксли бележи важен етап от развитието на финансовата отчетност и е незаменим справочник за всички корпоративни отдели по нормативното съответствие. EVS Translations вече предлага първият и единствен наличен на пазара превод на немски език на закона Сарбейнс-Оксли. Текстът е преведен и проверен от нашия щатен екип специалисти по финансови преводи, за които немският е майчин език. Като един от водещите доставчици на езикови услуги за финансовите отдели и отделите по нормативно съответствие, ние осигуряваме професионални езикови услуги на над 50 езика. Качеството на всички наши услуги се гарантира от сертифициранията по ISO 9001: 2008 и DIN EN15038.

Поръчайте вашето копие от немския превод на закона Сарбейнс-Оксли (ISBN 978-3-7375-2980-8) на: marketing@evs-translations.com
или прегледайте други налични публикации от EVS Translations.

 Ако имате проблеми при даването на поръчка или въпроси относно превода, публикуването и разпространението на закона Сарбейнс-Оксли, свържете се с нас: marketing(at)evs-translations.com.