10.02.2015
vajnost redakcia prevod

Защо е важно да се ползват редактори

Нека да си представим, че сте дали за превод от български на английски език материали, необходими за командировката на вашия шеф
(вижте първата статия в блога: Какво включва редактирането).

Помолили сте колега от офиса, владеещ английски, да коригира новите материали.

Вероятно ще останете изненадани колко много грешки остават в крайния документ.

Защо?

Защото хората, които не са обучени да редактират текстове, често нямат:

  • Усета към детайлите, който притежават редакторите на преводи
  • Задълбочено владеене на граматиката и пунктуацията, така важни за това един текст да изглежда професионално
  • Способността да взимат ефективни лингвистични решения (перифразиране на буквални преводи, редактиране на прекалено дълги изречения)

Също така:

  • Ако редакторът не разбира изходния текст, няма как да провери дали първоначалната идея на текста е правилно преведена (това затруднява перифразирането и редактирането, като и двете могат потенциално да доведат до нови грешки)

Опитайте сами!

Намерете грешките в следното:

Пример 1. – Програма на международна конференция

At 10:00 a.m., Professor Adams from Nottingham University will give a lecture on cognitive behavioral therapy.

Пример 2. – Делова презентация

Introduction to the Marketing team

  • Meet the team
  • finding out what they do
  • Q&A session

Пример 3. – Заглавие на правен документ

Brown vs. Board of Education

Когато редакторът проверява правен документ с обем двадесет страници или ръководство за потребителя относно промишлено оборудване с обем петдесет страници, не е лесно да се имат предвид всички различни стилови и езикови условности.

Преводът с добро качество не би трябвало да съдържа много грешки, затова е важно редакторът да може да остане концентриран и да забележи грешките, които все пак са допуснати.

EVS Translations работи с щатни редактори, които имат високо ниво на компетентност за изходния език, и за които езикът на превода се явява майчин.

Те имат достъп до стилови наръчници, специализирани речници и най-новия софтуер за преводи, за да е абсолютно сигурно, че:

  • Всичко е точно преведено
  • Крайният текст е без грешки и отговаря на професионалните стандарти
  • Крайният текст е правилен по отношение на формата и общото поднасяне

———–

Отговори:

Пример 1.

Официалното име на университета е „University of Nottingham“.
(Също така обърнете внимание: ако текстът е предназначен за Обединеното кралство, „a.m.“ трябва да се изписва „am“, а „behavioral“ като „behavioural“.)

Пример 2.

В преводи на британски английски в заглавието с главна буква се изписва само първата буква на първата дума.
Според правилата на американския английски всяка дума се изписва с главна буква.
В този пример думата „Marketing“ е написана с главна буква, но това е неправилно.
В подточките първата дума трябва да се изписва с главна буква.
Също така по отношение на стила „finding“ трябва да се смени на „Find“, за да отговаря на формата на предходния глагол, която е „Meet“, а не „Meeting“.

Пример 3.

За британски и американски английски:
„Vs.“ се използва в неправен контекст, а „v.“ в правен контекст.
В правен контекст „v.“ всъщност означава „и“ при граждански производства, „против“ при криминални производства и „срещу“ за дела на Върховния съд на САЩ.

Пример в химически контекст:
Tiotropium vs. LABA (Тиотропий в сравнение с дългодействащи бета-2 агонисти)