01.04.2014

Конструиране на по-безопасни автомобили

Безспорно е, че навлизането на автоматизацията в производството промени света. Това, разбира се, е най-очевидно в индустрията, в която фразата започва да се използва за пръв път. Автоматизацията навлиза в производствените цехове на автомобилната индустрия, позволявайки да се конструират по-безопасни и по-евтини автомобили. Въпреки всички ползи от повишената надеждност благодарение на роботиката, обаче, производството на автомобили все още е далеч от пълната автоматизация. Тъй като в момента работниците боравят с все по-сложни в технологичен аспект машини, съображенията за здравето и безопасността на работното място трябва да се насочат към новите предизвикателства, които идват със съвременната автоматизация.

Броят на фаталните случаи в американската автомобилна индустрия е сравнително нисък. Между 25 и 35 работници загиват всяка година на работното място. Въпреки че всеки фатален случай на работното място е от значение, общият брой е нисък в сравнение с други високорискови индустрии като земеделския и енергийния сектор. Нещо повече, прогнозите сочат, че 5,2% от работната сила в автомобилната индустрия ще пострада от професионално нараняване или заболяване. Това означава, че приблизително 43 000 работници получават нараняване на работното място всяка година, което възлиза на над 1,8 милиона човеко-часа производствени загуби.

Дори когато машините извършват най-трудоемките задачи, монтажните линии в автомобилната индустрия все още остават опасно място. Заедно с по-типичните причини за нараняване, които могат да възникнат на всяко работно място, като инциденти при стачки, падания, риск от пожар, монтажните линии крият специфични рискове за безопасността, включително:

  • тунелен синдром, причинен от постоянното извършване на едни и същи задачи;
  • психологическо натоварване, дължащо се на старанието да се поддържа умствена концентрация при монотонна работа;
  • постепенна загуба на слуха;
  • експозиция на специфични за индустрията химикали и третирания;
  • потенциален риск от повреда на тежката машинария.

За щастие автомобилните компании са проактивни в опитите да преодолеят тези специфични за индустрията рискове. Работниците са снабдени с подходящото защитно облекло, предприемат се стъпки за облекчаване на физическото и умствено натоварване при работа в една и съща зона през цялата смяна като ротация в различни сектори или добавяне на други форми на умствена стимулация, за да останат работниците нащрек. За да се намали рискът от потенциално фатална механична повреда, всички машини и роботизирани системи редовно се инспектират и преминават сервизно обслужване.

Въпреки че компанията може да осигури цялата необходима екипировка за здравето и безопасността на своите работници, няма по-голямо оръжие срещу професионалните заболявания и наранявания от информацията. Информираността на работниците относно рисковете и процедурите за безопасност води до по-висока производителност и по-доволна работна сила. Имайки предвид че почти всички автомобилни компании търпят постоянни промени в своя производствен процес и сглобяват части по целия свят, актуализирането на информацията относно здравето и безопасността на работното място е от все по-голямо значение.

Преводите за автомобилната индустрия са една от основните сфери на дейност в EVS Translations. Ако сте производител или доставчик в автомобилната индустрия, ние можем да Ви помогнем да представите на Вашите служители инструкциите, свързани със здравето и безопасността, по ясен и точен начин, за да предотвратите инцидентите и произтичащите от това производствени загуби. EVS Translations разполага със 7 офиса в 5 държави и с екипи от преводачи на различни езици, специализирани в преводите на инструкции за безопасност на работното място, ръководства за здраве и безопасност, брошури и ръководства за обучение. Срещнете се с нас на ХХ Световен конгрес по здраве и безопасност във Франкфурт, Германия през август или просто се свържете с нас, за да научите повече за начина, по който можем да Ви помогнем да се възползвате в пълна степен от Вашите програми за здраве и безопасност.

Ако имате нужда от преводи за автомобилната индустрия или необходимост от преводи на документи за собственост, автокаско, застраховки, авточасти, инструкции за безопасност, автомобилни наръчници, договори за лизинг, договори за покупко-продажба, сервизно обслужване, можем да Ви предложим специализиран превод и редакция, спрямо Вашите изисквания и използваната от Вас терминология.

Свържете се с EVS Translations Bulgaria още днес относно проектите Ви в автомобилната индустрия, на телефон: +359 (2) 980 52 54, или ни изпратете онлайн запитване на имейл: bg(at)evs-translations.com.