Dziedziny specjalizacji

Oferta EVS Translations jest skierowana wyłącznie do firm. Niestety nie oferujemy usług dla klientów indywidualnych.

Dziękujemy!

*Wymagane
Jesteś tutaj: Dziedziny specjalizacji

Dziedziny specjalizacji

DZIEDZINY SPECJALIZACJI

Nasz liczny zespół wewnętrznych tłumaczy i korektorów jest jednym z najlepszych w branży. Połączenie profesjonalnych umiejętności językowych i wiedzy technicznej z konkretnej dziedziny działalności gospodarczej jest cechą charakterystyczną EVS Translations.

Tłumacze pracują w wewnętrznych sieciach firmy nad konkretnymi projektami dla konkretnych klientów. Rezultatem jest wysoki poziom wiedzy i umiejętności wszystkich pracujących nad projektem. Jeśli to konieczne, EVS Translations może zorganizować specjalne zespoły tłumaczy dla pojedynczych klientów lub specjalistycznych dziedzin, aby uzyskać wysokiej jakości tłumaczenie w oparciu o doświadczenie i wiedzę specjalistyczną.

Jak najwyższy poziom dokładności

Nasze specjalistyczne zespoły tłumaczy współpracują z wykwalifikowanymi wewnętrznymi korektorami dla konkretnych klientów z konkretnych branż. Odpowiadają oni za zapewnienie możliwie jak najwyższego poziomu dokładności i spójności dla projektów w ramach swojej specjalizacji.

Umiejętności te wraz z wiedzą, w równym stopniu wykazywane przez naszych tłumaczy i korektorów, są wspierane przez doskonałych kierowników projektów. Kierownicy projektów nie tylko tworzą zespoły tłumaczy dla konkretnego klienta, ale także zarządzają środkami naszych klientów w sposób sprawny i efektywny. Na koniec, nasi profesjonalni pracownicy są dopełnieni przez najnowocześniejsze wewnętrzne działy odpowiedzialne za IT, zarządzanie glosariuszem i DTP.