Спортно право: ще започнат ли хората да играят честно и какво представляват форсмажорните обстоятества?
26.03.2020

Спортно право: ще започнат ли хората да играят честно и какво представляват форсмажорните обстоятества?

Тази статия за блога беше написана само преди няколко седмици, тъй като нашата колежка от Обединеното кралство, Джоан Бромптън, се подготвяше да посети Годишната конференция за спортни резолюции в Лондон.Нататък Спортно право: ще започнат ли хората да играят честно и какво представляват форсмажорните обстоятества?

Глобалните комуникации във времена на криза
19.03.2020

Глобалните комуникации във времена на криза

Един от вълнуващите аспекти на работата в сферата на езиковите услуги е тясната връзка между фирмите, опериращи на глобалните пазари, и произтичащите от това тенденции в многоезичната комуникация.Нататък Глобалните комуникации във времена на криза

Използва ли вашата фирма език, съобразен с фактора пол, в комуникацията си?
09.03.2020

Използва ли вашата фирма език, съобразен с фактора пол, в комуникацията си?

От две десетилетия Организацията на обединените нации работи за постигане на равенство между половете в цялата организация.Нататък Използва ли вашата фирма език, съобразен с фактора пол, в комуникацията си?