Видео / Video
12.06.2019

Видео / Video

В английския език съществува един често използван идиом, който гласи, че „една картина струва колкото хиляда думи“.Нататък Видео / Video

Консистенция, съгласуваност / Consistency
05.06.2019

Консистенция, съгласуваност / Consistency

По ирония на съдбата, въпреки че днешната дума се занимава конкретно с нещата такива, каквито трябва да бъдат, тя се дефинира чрез многобройните си определения, които представляват различни варианти на едно и също понятие.Нататък Консистенция, съгласуваност / Consistency

Трофей / Trophy
03.06.2019

Трофей / Trophy

Макар че това може да е всяко нещо, дребно или по-голямо – от щика, който е носил по време на войната вашия прапрадядо, до определена марка кола или сувенир – днешната дума се отнася както до предмета, така и до символа, който той представлява.Нататък Трофей / Trophy

Плагиатство / Plagiarism
29.05.2019

Плагиатство / Plagiarism

Явлението, което описва днешната дума, е широко разпространено, като почнем с учениците още от началното училище и стигнем да изследователя и политика, така че днешната дума лесно се откроява, но е трудно да бъде разбрана в дълбочина.Нататък Плагиатство / Plagiarism