Митигация / Mitigation
09.07.2020

Митигация / Mitigation

Независимо от мнението ви за мотивите зад действията на природозащитниците – манипулиране на общественото мнение чрез нарочно предизвикване на страх, очакване на неизбежна екологична катастрофа или някъде по средата – камбаната, която те бият помага за по-нататъшното разкриване на нещо, което винаги сме знаели: че опитите (по лични, екологични или икономически причини), да живеем по … Нататък Митигация / Mitigation

Юрист в областта на социалните медии / Social Media Lawyer
02.07.2020

Юрист в областта на социалните медии / Social Media Lawyer

Социалните медии са област, в която малцина използват всичко, но всички използват само част: докато почти никой човек или бизнес не използва всички форми на социални медии, почти всички хора, фирми и организации използват някаква форма на социални медии.Нататък Юрист в областта на социалните медии / Social Media Lawyer

Машинен превод на реч / Machine Interpreting
25.06.2020

Машинен превод на реч / Machine Interpreting

Независимо дали смятаме това за интересно, страшно или и двете неща едновременно, без съмнение е възхитително да видим как някои елементи на научната фантастика отпреди десетилетия се превръщат в съвременни технологични иновации.Нататък Машинен превод на реч / Machine Interpreting