Директно щурмуване на потребителите / Consumer Direct Offense
06.11.2019

Директно щурмуване на потребителите / Consumer Direct Offense

Знаем как в миналото продуктите са били създавани и са стигали до клиентите:трябвало е да преминат през множество посредници, преди да стигнат до търговеца на дребно, където могат да бъдат купени.Нататък Директно щурмуване на потребителите / Consumer Direct Offense