12.11.2020

Система за управление на съдържанието (CMS)

Система за управление на съдържанието (CMS) – Дума на деня – EVS Translations
Система за управление на съдържанието (CMS) – Дума на деня – EVS Translations

Ако не друго, все по-ненаситният ни ежедневен апетит за дигитално съдържание доказва, затвърждавайки внушението, изразено в есето на Бил Гейтс от 1996 г., че „съдържанието е цар“. Днес не само поглъщаме повече съдържание, но и то е все по-разнообразно и по-висококачествено: не се задоволяваме само с думи и случайни снимки, а се разглезихме с уебсайтове с графики, снимки, видео, карти, аудио, както и с наличието на взаимодействие с потребителя. Тъй като съдържанието, което разглеждаме, става все по-сложно и разнообразно, трябва да има начин да създаваме и управляваме всички съставни файлове, без да се налага да конфигурираме отново целия уебсайт. Решението е днешния термин: система за управление на съдържанието.

Системата за управление на съдържанието (CMS) е специфичен тип софтуер, използван за съвместно управление на създаването и промяната на съдържание. В много отношения системата за управление на съдържанието е подобна на счетоводната книга, но вместо да се занимава с финансови транзакции, тя борави със създаването, използването и жизнения цикъл на цифровата информация. В ежедневието CMS позволява на потребителя да добавя, редактира или премахва съдържание чрез приложение за управление на съдържание, след което тези промени (чрез приложение за доставка на съдържание) се актуализират на уебсайта и всичко това без евентуалните затруднения на уеб администратора.

Не е изненадващо, че концепцията за CMS е толкова стара, колкото и самият интернет, като (заедно със сървърите и уеб клиентите) е създадена от Тим Бърнърс-Лий през 1990 г.; и все пак трябва да минат още 5 години, преди терминът да се появи в Usenet Newsgroup (Req. # 100, US-DC-Development DBA Manager в biz.jobs.offered) на 6 ноември 1995: „Задължения и отговорности: Извършване на дейности по проектиране на база данни в подкрепа на Системата за управление на съдържание на доставчика (CPMS), Системата за управление на съдържанието (CMS) и Мениджър на маркетингова кампания (MCM).“

И все пак, за да разберем по-добре нашия термин, е важно да разгледаме неговите компоненти. Ако тръгнем от основата, първо е терминът system, който произлиза от латинската дума systema и от гръцката synistanai, означава „подреждане, организиране или оформяне в ред“ и е използван за първи път в смисъл на приложни изчисления през март 1956 г., когато списанието на железничарите Journal of Railroad Workers се хвали, че: „Новата система ще бъде инсталирана преди края на 1956 г. … Устройството ще може да се справя с най-сложните комбинации от пътнически вагони, спални купета, луксозни спални купета с тоалетни и други пътнически отделения.“ Думата management, идва от италианската maneggiare,означава „справям се“ и в смисъл на контрол над ресурсите на даден обект може да се проследи назад във времето до книгата на Линъс Брокит от 1876 г. Womans Work in the Civil War (Работата на жените по време на Гражданската война): „Управлението на офиса първоначално беше поверено на онази предана и вярна на санитарната кауза служителка, г-жа Илайза Портър.“ И накрая идва думата content, съдържанието, управлявано от системата, която идва от латинската continere, означава „да се държим заедно“ и е била използвана в най-общ смисъл в съзерцателния труд на монаха Уилям Бонд от 1526 г. Pilgrimage of Perfection (Поклонение на съвършенството): „Целият този свят е с еднакво съдържание“, но в това приложение на думата можем да приемем, че става дума за цялостно творчество или, ако предпочитате, за колекция от неща.

И макар „съдържанието да е цар“ и да разполагате с висококачествено съдържание, добрият CMS ще ви помогне да извлечете максимални ползи от него.

Ако вземем за пример една от най-гъвкавите системи за управление на съдържанието, TYPO3, една добра система за управление на съдържанието трябва:

# да бъде (за предпочитане) безплатна и с отворен код,

# да е разнообразна, с променлив мащаб и съвместима с други модули,

# да поддържа жива, активна общност (за подпомагане и подкрепа на вашите нужди),

# да бъде сигурна, съвместима и редовно актуализирана, и

# да е гъвкава, за да отговаря на вашите нужди или интерфейс за вашия уеб сайт, или бекенд за административни цели

# да има вградени способности за поддръжка на многоезично съдържание и интегриране на работни процеси в превода

Ако имате въпроси, свързани със създаване, организиране, управление и превод на многоезично съдържание в Typo3, WordPress или друга CMS, свържете се с нашите експерти днес. Те могат да ви консултират относно проектирането на различни по мащаб работни процеси и решения, които отговарят на нуждите на вашия бизнес.