10.08.2023

Представяне за български клиенти: Отлично изпълнение на сложни преводачески проекти

Представяне за български клиенти: превод на брошура за хипермаркет
Представяне за български клиенти: превод на брошура за хипермаркет

В EVS Translations се гордеем с предоставянето на изключителни услуги, които надхвърлят очакванията на нашите клиенти. Наскоро работихме по превод на брошура за хипермаркет, специализиран в продажбата на строителни материали. Това начинание ни изправи пред няколко уникални предизвикателства, които показаха нашия експертен опит и стремеж към високи постижения.

Работейки в Adobe Illustrator, се натъкнахме на ново препятствие, което ни подтикна да потърсим иновативни решения. За да гарантираме точност на преводите, включихме уникален допълнителен инструмент в нашата работа, който ни позволява да бъдем ефективни и прецизни по време на целия процес.

Извличането на текста беше извършено много внимателно, изискваше ръчна намеса и пренаписване в определени раздели. Нашият усърден екип се справи безпроблемно с това предизвикателство, като гарантира, че всеки детайл е точно предаден и че същността на съдържанието остава непокътната.

Тъй като целевият език беше гръцки, се сблъскахме със значително предизвикателство при повторното интегриране на преведения текст в брошурата. Включването на гръцки букви създаде проблеми с четливостта за нашия екип за набор на текстове по време на етапите след форматирането и предпечатната подготовка. Въпреки това нашите всеотдайни професионалисти работиха усърдно, за да гарантират, че преведеното съдържание е включено по безупречен начин в брошурата, като полагаха допълнителни грижи за запазване целостта на дизайна.

Нашият преводач и екипът за набор извършваха стриктни проверки по време на целия процес и непрекъснато сравняваха преведената версия с оригиналния текст в изходната брошура. Тази строга мярка за контрол на качеството осигури максимална точност и съответствие с оригиналното съдържание, гарантирайки безпроблемен и отличен краен продукт.

Друг аспект, който трябваше да вземем предвид, беше правилното подреждане на термините под съответните снимки в брошурата. Осъзнахме колко е важно да поддържаме последователност и яснота, като гарантираме, че текстът хармонично допълва визуалните елементи.

Друго основно предизвикателство беше работата след форматирането в Illustrator, която отне много време и коства на нашия екип по предпечатна подготовка много усилия и работни часове. Освен това разполагахме с много кратък срок.

За пореден път, въпреки кратките срокове, нашият екип беше на висота и постигна изключителни резултати в рамките на определения срок. Прегърнахме предизвикателството и работихме неуморно, за да гарантираме, че преводът ще бъде завършен бързо и без компромис с качеството.

Удовлетворението на нашите ценни клиенти затвърди успеха на този проект. Месец по-късно ни довериха втора поръчка от същото естество. Този знак на доверие говори много за нашия стремеж към високи постижения и вярата на нашите клиенти в нашите възможности.

В EVS Translations се справяме успешно с предизвикателни начинания, като се опираме на нашия опит, иновативни инструменти и непоколебима отдаденост, за да надминем очакванията на клиентите.

Свържете се с нас днес, за да се възползвате от нашите изключителни преводачески услуги.

-> За да научите повече за нашите услуги, посетете нашия уебсайт и ни следвайте в LinkedIn.