Един отдел “Сливания и придобивания” иска от нашия екип персонализирано решение за машинен превод. Но дали това е подходящо за всяка фирма?
18.11.2020

Един отдел “Сливания и придобивания” иска от нашия екип персонализирано решение за машинен превод. Но дали това е подходящо за всяка фирма?

Наскоро компания по иновативна аерокосмическа техника и технологии се свърза с нашия американски екип във връзка с около 200 страници финансови данни (текст, графики, таблици и диаграми) за екипа му по сливания и придобивания, които да бъдат преведени на английски език.Нататък Един отдел “Сливания и придобивания” иска от нашия екип персонализирано решение за машинен превод. Но дали това е подходящо за всяка фирма?

Машинният превод е отговорът на всички ваши проблеми! (А дали…?)
02.05.2019

Машинният превод е отговорът на всички ваши проблеми! (А дали…?)

По време на конференция, посветена на превода и локализацията в Токио миналата година, водещият външен изпълнител на Alibaba в Международната дивизия за потребителски опит бе запитан от човек от публиката дали машинният превод е бил вариант за нея и нейния екип.Нататък Машинният превод е отговорът на всички ваши проблеми! (А дали…?)