18.11.2020

Един отдел “Сливания и придобивания” иска от нашия екип персонализирано решение за машинен превод. Но дали това е подходящо за всяка фирма?

Екипът за преводни технологии в EVS Translations създава персонализирано решение за машинен превод за един отдел “Сливания и придобивания”
Екипът за преводни технологии в EVS Translations създава персонализирано решение за машинен превод за един отдел “Сливания и придобивания”

Наскоро компания по иновативна аерокосмическа техника и технологии се свърза с нашия американски екип във връзка с около 200 страници финансови данни (текст, графики, таблици и диаграми) за екипа му по сливания и придобивания, които да бъдат преведени на английски език. Необходимото време за изпълнение означаваше, че човешкият превод беше невъзможен и тъй като документацията беше предназначена само за вътрешен преглед, клиентът избра машинен превод. Нашият екип по преводни технологии предостави персонализирано решение за машинен превод, което да отговаря на крайния срок на клиента, като същевременно подготвя четлив и разбираем документ.

Опознаване на различните видове платформи за машинен превод

Приложихме универсална платформа (до голяма степен обучена да борави с данни, направени публично достъпни от Европейския съюз, специално за целите на машинното обучение), но я комбинирахме с една от персонализираните платформи на EVS Translations, за да постигнем по-високо ниво на точност. Тези персонализирани платформи са обучени от нашите специалисти по машинен превод с актуализирани и подходящи данни. Тези платформи са с данни от общ характер или са организирани тематично (например в сферата на финансите или правото). Възможна е и по-нататъшна персонализация: нашият екип по преводни технологии може да обучава платформи със специфична за клиента терминология, която подобрява качеството и четливостта на крайния продукт, но все пак осигурява по-голяма ефективност на разходите от човешкия превод.

Използване на „машинна памет“ за ускоряване на процеса на превод

Машинните платформи могат да се използват за преводи на текст, но също така и за изграждане на „памет“. В EVS Translations ние изграждаме персонализирана памет за потребителите по теми, но също и машинна памет. Преводната памет на клиента е база данни, която се разработва с течение на времето и съдържа всички изходни текстове и техните преведени еквиваленти, създадени от нашите преводачи. Машинната памет обаче се създава само от изходните текстове и еквивалентния им машинен превод. В работните процеси на компютърно подпомогнатия превод преводачът осъществява достъп както до паметта, така и избира най-подходящото предложение за термин или фраза и го коригира, ако е необходимо. Това добавя време за производство (включително, евентуално и време за търсене), така че машинната памет функционира като втора опция и незабавно предлага на преводача своя превод на въпросния термин. Това намалява общото време за превод и помага на клиентите да спазят крайните срокове за подаване или публикуване на преведените документи.

Кога е подходящо да изберете решение за машинен превод?

Важно е да вземете предвид вида на съдържанието, което се нуждае от превод, и да прецените плюсовете и минусите при използването на машинен превод. Също така е добре да помислите за дългосрочното предоставяне на преводачески услуги във вашия отдел или фирма и да изградите стратегия за превод, която да осигури дългосрочни икономии на разходи, но на ниво на качеството, от което се нуждаят вашите екипи. От чатботове и маркетингови материали до правни документи и корпоративна информация за публично достояние – всички тези видове съдържание включват различен набор от изисквания, които могат да се възползват от възможностите на машинния превод.

Добавяне на стойност за клиентите: ефективно форматиране на документи за подпомагане на вътрешния преглед

За този конкретен проект нашият екип по предпечатна подготовка успя да възпроизведе новия документ на английски език така, че оформлението му да е идентично с изходния PDF файл. Това улесни намирането и сравняването на информация в изходния и целевия език и в този случай помогна на екипа на клиента да се ориентира успешно в документа по време на среща във фирмата. Клиентът оцени високо тази подробност.

Ако вашият отдел възнамерява да използва машинен превод като решение за превод в много кратки срокове или в много голям обем, свържете се с нашия екип днес. Нашите специалисти могат да дадат съвет за персонализирано решение според вашите специфични изисквания.