Бъдещето на човешкия превод и защо EVS Translations се придържа към концепцията за щатни екипи
08.02.2018

Бъдещето на човешкия превод и защо EVS Translations се придържа към концепцията за щатни екипи

Състезанието за преводи, извършени от „истински“ – човешки – преводачи изглежда свирепо.Нататък Бъдещето на човешкия превод и защо EVS Translations се придържа към концепцията за щатни екипи