Митигация / Mitigation
09.07.2020

Митигация / Mitigation

Независимо от мнението ви за мотивите зад действията на природозащитниците – манипулиране на общественото мнение чрез нарочно предизвикване на страх, очакване на неизбежна екологична катастрофа или някъде по средата – камбаната, която те бият помага за по-нататъшното разкриване на нещо, което винаги сме знаели: че опитите (по лични, екологични или икономически причини), да живеем по … Нататък Митигация / Mitigation

Юрист в областта на социалните медии / Social Media Lawyer
02.07.2020

Юрист в областта на социалните медии / Social Media Lawyer

Социалните медии са област, в която малцина използват всичко, но всички използват само част: докато почти никой човек или бизнес не използва всички форми на социални медии, почти всички хора, фирми и организации използват някаква форма на социални медии.Нататък Юрист в областта на социалните медии / Social Media Lawyer

Как нашият екип помогна на голяма социална медия да открие нови възможности на чуждестранен пазар
30.06.2020

Как нашият екип помогна на голяма социална медия да открие нови възможности на чуждестранен пазар

Когато една фирма иска да разшири дейността си на чуждестранен пазар, проследяването на настроенията и ангажираността в социалните медии може да се окаже сериозно предизвикателство поради факта, че често става въпрос за данни на друг език.Нататък Как нашият екип помогна на голяма социална медия да открие нови възможности на чуждестранен пазар

Машинен превод на реч / Machine Interpreting
25.06.2020

Машинен превод на реч / Machine Interpreting

Независимо дали смятаме това за интересно, страшно или и двете неща едновременно, без съмнение е възхитително да видим как някои елементи на научната фантастика отпреди десетилетия се превръщат в съвременни технологични иновации.Нататък Машинен превод на реч / Machine Interpreting