Глобалните комуникации във времена на криза
19.03.2020

Глобалните комуникации във времена на криза

Един от вълнуващите аспекти на работата в сферата на езиковите услуги е тясната връзка между фирмите, опериращи на глобалните пазари, и произтичащите от това тенденции в многоезичната комуникация.Нататък Глобалните комуникации във времена на криза

Използва ли вашата фирма език, съобразен с фактора пол, в комуникацията си?
09.03.2020

Използва ли вашата фирма език, съобразен с фактора пол, в комуникацията си?

От две десетилетия Организацията на обединените нации работи за постигане на равенство между половете в цялата организация.Нататък Използва ли вашата фирма език, съобразен с фактора пол, в комуникацията си?

Улавяне на въглерод / Carbon Capture
05.03.2020

Улавяне на въглерод / Carbon Capture

Не би ли било чудесно, ако в борбата със замърсяването на въздуха можехме да използваме един гигантски пречиствател за въздуха? Просто завъртаме ключа и получаваме по-чист въздух, а всички химикали и вредни емисии попадат в удобен филтър за еднократна употреба.Нататък Улавяне на въглерод / Carbon Capture